Planer om et ”SØSPORTSCENTER”

september 1, 2016 8:40 pm

Bestyrelsen har d. 23. august 2016, behandlet sagen ud fra det konkrete materiale vi har modtaget, samt de reaktioner vi har fået fra medlemmerne på baggrund af en artikel i Morsø Folkeblad d. 6. august 2016.

Med hensyn til artiklen i Morsø Folkeblad, har bestyrelsen sendt et brev underskrevet af samtlige bestyrelsesmedlemmer til tovholderen. Vi udtrykker vores forundring over artiklens indhold og bedt om, at der ved fremtidige omtaler i pressen klart fremgår, at Morsø Sejlklub og Marina på ingen måde er forpligtiget før medlemmerne er hørt på en generalforsamling, og at vi er forhåndsorienteret.

På et møde i Roklubben d. 15. august 2016 med tovholderen, hvor bestyrelsesmedlemmer fra de tre foreninger, Dykkerklubben Krabben, Morsø Roklub og Morsø Sejlklub og Marina deltog, blev vi bedt om at udfærdige et høringsbrev til Styregruppen (Tovholderen). Tovholderen for projektet ville så indkalde til et møde d. 8. september, hvor vi skal drøfte, om der fortsat er basis for at arbejde videre med projektet.

Som nævnt i indledningen, har vi på bestyrelsesmødet d. 23. august 2016, behandlet sagen ud fra det materiale vi fik tilsendt d. 1. juli og udkast til prospekt modtaget 10. august 2016. Vi udarbejdede et høringsbrev som kan ses her:

29-08-16 høringsbrev til styregruppen

Vores høringssvar bygger på følgende skriftlig materiale:

Bilag nr. 1 Lokalplan 17126

Bilag nr 2målebordsblad

Bilag nr 3 Referat fra generalforsamlingen og Bestyrelsesberetning d. 24. februar 2016

Stiftende vedtægter_AKTIVITETS- SØSPORTSCENTRET LIMFJORD_revideret_03_05_2012 (1)

3-årigt driftsbudget for Søsportcentret Limfjord -04062013 (1)

Styregruppen for det nye Søsportscenter i Nykøbing

Selve udkastet til prospekt kan desværre ikke uploades, da dette er i PDF format der fylder over 8 mb., men udkastet til prospektet kan ses i klubhuset.

Vi vil opfordre medlemmerne til via mail, eller evt. telefonisk, at kommentere projektet.

Bestyrelsen vil ud fra mødet d. 8. september 2016 med tovholderen, og medlemmernes kommentarer fortage en overvejelse af, om Morsø Sejlklub og Marina fortsat skal være en del af omhandlende projekt.

Bestyrelsen vil uanset udfaldet, arbejde på, at komme i dialog med Morsø Kommune vedr. arealerne syd for Morsø Sejlklub og Marina.

Bestyrelsen for Morsø Sejlklub og Marina