Havneplan

Om målene på pladserne og bådene.

Uanset de faktiske mål på pladserne, er det udbudsmålene I havneplanen, der er gældende for betaling af indskud og driftbidrag, samt for hvor stor en båd, der må benytte pladsen.

Pladsernes faktiske mål kan således afvige fra havneplanens mål. Vdr. Bådens mål se MS&Ms måleregler. Pladsens mål skal være mindst 2,00 m længere og mindst 0,50 m bredere end bådens mål.

 

Vaskepladsen ved Kranen.

Forurenet affald incl. affald fra filterposerne i afløbene SKAL i den dertil afmærkede beholder, der står ved siden af dagrenovationscontaineren.

Der må IKKE højtrykspules bundfarve el. lign. på vinterpladsen.

Afrenset bundfarve incl. slibestøv SKAL opsamles og bortskaffes på lovlig vis.

Til brugt olie, oliefiltre og kølervæske har vi Miljøstationen ved Færgehavnen. Oliedunke samt filtre SKAL tømmes i tønderne.

Medlemmer, der ikke overholder ovenstående regler, kan påregne, at komme til at betale Klubbens udgifter til genopretning.

September 2013 MS&M Bestyrelsen.

Køb eller leje af bådplads, samt øvrige priser for medlemmer.

Hvis du vil købe eller leje en bådplads eller mobile bådstativer, så kontakt havnechef Søren Olsen.

Tlf. nr. 21 206260

E.mail:Havnechef@mail.dk

Priser for bådplads 2015

Prisliste medl. Morsø Sejlklub nr. 8 24 feb. 2022

Tilmelding til båd stativsystem