Kontakt

Bestyrelsen:

Formand: Lars Østergaard Tlf.  29 86 75 26 Mail: xpe2877@hotmail.com

Næstformand: Anders Borg. Tlf. 20 433244 Mail: anders@borg.one

Kasserer og havnechef:Søren Olsen. Tlf. 21 206260 Mail:Havnechef@mail.dk 

Sekretær og vinterpladschef: Keld Toft. Tlf.24 485201 Mail: keldtoft@hotmail.com

Klubansvarlig : Jørgen Dahlgren. Tlf. 51 339884 Mail: joergen.dahlgren@gmail.com>

Klubansvarlig : Dennis Møller. Tlf.nr.  Mail: denis.moller@gmail.com

It ansvarlig: ) Michael Jensen.Tlf. 27 139909 .Mail: mjn.privatmail@gmail.com

1. suppleant:  Lejf Petersen. Tlf. 21 629428 Mail: lejf_pe@mail.dk

2. suppleant.  Søren Wadskjær. Tlf   23450387. Mail: logs@privat.dk     

Udvalg og arbejdsgrupper: