Onsdagssejladser

Vil du lære din båd at kende? Vil du prøve at sejle med som gast? Vil du opleve hygge, kammeratskab og sejlsport? Så er onsdagssejladser en rigtig god mulighed.

Morsø Sejlklub og Marina og Glyngøre sejlklub afvikler i samarbejde aftenkapsejladser hver onsdag aften i sæsonen (pause i juli mdr.) Forårssæson fra Nykøbing med start 18.30. Efterår fra Glyngøre. Vi har et koncept, så både nybegyndere og øvede kan deltage. Ligesom alle bådtyper vil have fornøjelse af at deltage. Første gang onsdag d. 5/5-21 kl. 18.30 fra Nyk. Øvrige sejladser se kalender/ aktiviteter på klubbens hjemmeside.

Om sejladserne. Vi starter i omvendt rækkefølge. Begrebet omvendt respit (jagtstart) dækker over, at den mindste og mest langsomme båd starter først og den største og hurtigste båd starter sidst.

Bådenes starttidspunkter beregnes ud fra deres sømiletider (handicap) således at alle både – altså, hvis alle sejlede lige “godt” – skulle komme i mål samtidig!

Fordelene ved at bruge respitstart er, at specielt den sidste del af sejladsen kan blive meget spændende og intens, da bådene ved målgang bliver placeret i den orden de kommer i mål. Denne startform kan tillige medvirke til at fjerne de for mange nervepirrende situationer, som ofte opstår ved almindelige starter, hvor både ligger tæt på hinanden.

Det er vigtigt, at alle deltagere oplever en fair og sjov sejlads, derfor vil vi gøre alt for at placere deltagerne med handicap og i løb som passer til den enkelte båd og besætning.

Selve sejladserne foregår i farvandet mellem Nykøbing og Glyngøre, og de enkelte bådes starttidspunkt afhænger af vindstyrke og banevalg. Dette vil blive udmeldt i god tid inden start, og starttidspunktet for den enkelte vil kunne aflæses i et let gennemskueligt skema.

Efter sejladsen samles vi i klubhuset til kaffe og ostemadder, resultater og rødvinspræmier. (P.g.a. Corona situationen vil dette evt. være ændret.)

Kontakt. Du er meget velkommen til at kontakte en af nedenstående personer fra kapsejladsudvalget for yderlige oplysninger og tilmelding:

Glyngøre sejlklub: Finn Sørensen, 29 46 98 17. Anders Pedersen 25 59 17 57. Niels Korsgaard 29 69 62 78.

Morsø Sejlklub og Marina: Denis Møller,24650354. Henrik F Nielsen, 28608570. Frank Sørensen, 30132524. Jørgen Dahlgren, 51339884

Vel mødt

   Glyngøre Sejlklub og Morsø Sejlklub og Marina.

Starttider 11. maj 2019 Fur-Livø i 8 tal

Sejladsbestemmelser onsdagssejladser Morsø Sejlklub & Marina 2019

Banekort forår 2019

Starterliste og instruktion onsdagssejladser forår 2019

Starttider 08.05.2019