Øverige sejlerkurser og uddannelser.

FTLF – Tidevandskursus d. 2. marts 2024 i Nyk. Mors

På kurset vil du lære om navigation og sejladsplanlægning i tidevandsområder.

Med udgangspunkt i sejlads omkring de britiske øer vil du blive bekendt med tidevandstabeller, strømatlas og nyttige links på nettet.

Kurset omfatter en teoretisk del og praktiske øvelser.

Deltagerforudsætninger

Praktisk sejlererfaring og kendskab til navigation i et omfang svarende til duelighedsprøven.

FTLF sørger for rundstykke og morgenkaffe, samt en øl eller vand til frokost. Husk madpakken!

Husk også at medbringe blyant, viskelæder, søkortpasser og alm. passer, samt kurslineal.

Pris: 575 kr.

Ved framelding senere end 14 dage før kursusstart refunderes tilmeldingsgebyret ikke.

Tilmelding / Tilmeldingfrist 17-02-2024 kl. 10:00.

Tilmelding på dette link:

https://events.foreningsadministration.dk/Events/FTLF/ftlf-kurser/4aecf8fb-1a8b-4bd3-9057-2368f979cec0

eller til Hans Peter Kokholm, e-mail: kokholm49@gmail.com  tlf. 29 670320.

FTLF – Flodskipperkursus d. 16. marts 2024 i Nyk. Mors

Kursusindhold
Hvis du har planer om at besejle de indre europæiske vandveje fx. gennem floder og kanaler til Middelhavet, er det et myndighedskrav at besidde et såkaldt ”Flodskipperbevis”. Dette krav har sin rod i, at en række  europæiske lande har tiltrådt den såkaldte CEVNI forordning. CEVNI står for ”Code Européen des Vois de la Navigation Intérieure”, hvilket betyder forskrifter for sejlads på de indre vandveje. Kurserne omfatter signaler og vigeregler på vandvejene samt generel information om etik og sluseteknik m.v.

Deltagerforudsætning
Som minimum skal du have et duelighedsbevis, hvor såvel den teoretiske som den praktiske del er bestået (Speedbådskørekort er ikke nok!).

Dokumentation
Der afholdes en skriftlig prøve ved slutningen af kursusdagen. For at bestå prøven kræves, at 70% af opgaverne er korrekt besvaret.

Kursusbevis
Kursusbevis (Flodskippercertifikat) udstedes af sekretariatet. Send vellignende foto og kopi af duelighedsbevis eller andet bevis (ikke speedbådsførerbevis!) til ftlf@ftlf.dk senest 14 dage før kursusstart.

Kursusmateriale
Kursusgebyret inkluderer kursusmateriale og bøger, bl.a. "European Waterways Regulations", som SKAL findes ombord ved sejlads på indre europæiske vandveje, samt udstedelse af flodskippercertifikat.

Forplejning
FTLF byder på et rundstykke og kaffe, samt en øl/vand til frokost - husk selv madpakken!

Tilmelding
Man skal være medlem af FTLF for at deltage.
Kopi af kvalifikationer (Duelighedsbevis, Y-1 eller Y-3) vedlagt pasfoto sendes efter tilmelding til ftlf@ftlf.dk

Pris
640 kr.

Ved framelding senere end 14 dage før kursusstart refunderes tilmeldingsgebyret ikke.

Ved tilmelding accepteres at kontaktoplysninger deles med de andre deltagere på kurset.

Tilmelding / Tilmeldingfrist 02-03-2024 kl. 10:00

https://events.foreningsadministration.dk/Events/FTLF/ftlf-kurser/56bc06bc-452f-47cb-868d-a207d41869dd

eller til Hans Peter Kokholm, e-mail: kokholm49@gmail.com  tlf. 29 670320.