Duelighedsbevis

Navigation/Duelighedsbevis

Morsø Sejlklub & Marina afholder i vinterhalvåret kursus i Duelighedsprøve i sejlads for fritidssejlere.

Kurset tilbydes alle der ønsker at tage duelighedsbevis i sejlads med fritidsbåde. Du behøver ikke at være medlem af Morsø Sejlklub & Marina.

Navigatorisk uddannelse giver ret til at føre fritidsbåde op til 15 meter. Duelighedsbevis giver også ret til at føre speed-båd.

På kurset gennemgås:

  • Jordens inddeling, søkortets opbygning, misvisning, deviation, styrede – sejlede og beholdende kurser, sejlede- og beholdende farter, afdrift for vind og strøm.
  • Internationale søvejsregler gennemgås, hvor eleverne bl.a. lærer om nødsignaler, lanterneføringer og vigeregler til søs.
  • Der gennemgås sikkerhed til søs.
  • Desuden gennemgås godt sømandskab i forbindelse med brug af sit fartøj.
  • Flere ting vedr. havmiljø, gennemgås, hvilket er en del af kravet vedr. uddannelsen.
  • Eleverne har mulighed for at lære at sejle en sejl eller motorbåd inden der aflægges praktisk prøve.

Efter endt kursus kan eleverne gå op til eksamen med censor bemyndiget af Søfartsstyrelsen, i den teoretiske del og den praktiske del.

Efter bestået teoretisk og praktisk del, udstedes der et “Duelighedsbevis” af Søfartsstyrelsen.

Der kan forventes en del hjemmearbejde.

Duelighedsbevis/ Navigation vinterhalvåret 2023/2024

Der opstartes undervisning for opnåelse af Durlighedsbevis.

Kurset starter tirsdag d. 31. oktober 2023 kl. 19.00, og består af 19 lektioner fordelt hen over vinterhalvåret 2023/2024. Se oversigt over de enkelte kursusdage her:Kursusdage Hold 23-24

Der må påregnes udgifter til bøger, og søkort med mere ca. kr. 1600,00 samt prøvegebyr.

Tilmelding til Hans Peter Kokholm, tlf. 29670320, e-mail: kokholm49@gmail.com