Kraner

Kranens løfteevne
Kranen kan løfte 10 tons. Sikkerhedsafbryderen er indstillet til 10 tons belastning. Såfremt denne overskrides, kan kranen ikke løfte, men kun sænke byrden. Der må ikke gøres forsøg på at ændre indstillingen.

Ansvar for brug af kran
Kranen opfylder Arbejdstilsynets krav for kraner, der må betjenes uden kranførercertifikat, idet den kun har 1 motoriseret bevægelse. Benyttelse af kranen sker dog på dit eget ansvar, og ikke på Morsø Sejlklub & Marinas.

Instruktion
Før betjening af kranen skal du have instruktion af kompetent person godkendt af Morsø Sejlklub & Marina.

Regler for brug af åg og stropper
Åget må kun bruges i en retning, der svarer til at det sammenklappede åg er i bådens længderetning.
Anbringes det på tværs, er der risiko for ukontrolleret sammenklapning.
Åget tilpasses opgaven ved at trække ud eller skubbe ind i armene og sikre med låsebolten. Alle arme skal være lige lange.
Forlængerstropper må kun forkortes når ågets arme er i de 2 inderste hak.
Stropperog bånd hentes i skuret ved diseltanken, og bringes tilbage efter brug.

HUSK at stoppernes maksimale arbejdsbelastning skal overstige bådens vægt.

Betjening
Kranen er radiostyret.
Før brug skal kranens tændes.
Det sker ved at indsætte Tallykortet i stabderern ved kranen og fjerne det igen.
Derved er der strøm på kranen ca. en time.
Dit tallykort skal være opdateret til brug af kranen. Det gøres ved henvendelse til bestyrelsen med oplysning om medlemsnummer.
Fjernbetjeningen skal hænge i bæltet (lovkrav).
Kranføreren skal have fuldt udsyn til hejseværk og båd under hele betjeningsforløbet.
Nødstopknap trækkes ud.
Knapperne (9) og (0) holdes nede samtidig og lysdioden skifter rød til grøn. Kranen er dermed køreklar. 
Ved let, vedvarende tryk på (1) sænkes krogen langsomt
Ved hårdt tryk på (1) sænkes krogen hurtigt.
Man skal altid starte med at sænke langsomt før hurtigt.
Ved let, vedvarende tryk på (2) hæves krogen langsomt
Ved hårdt tryk på (2) hæves krogen hurtigt.
Man skal altid starte med at hæve langsomt før hurtigt.
Ved endt betjening eller ved ophold i arbejdet aktiveres nødstop.

Aflevering
Ved endt brug parkeres åg og wirestropper på pallen.
Kranen køres i topstilling og kæde til krøjebevægelse surres i bøjle ved bolværk.
Løftebåndstropper sættes på plads i skuret ved diseltanken straks efter brug.
Fjernbetjening anbringes med ladestik tilsluttet og tændt strøm i skuret ved dieseltanken straks efter brug.