Medlemskab

Forskellige medlemsformer: Bådejer, Lejer, Senior, Ungdom

Medlemsskab tegnes hos bestyrelsen

Oplys Navn, adresse, tlf., mobil, bådtype, bådnavn, bådens længde, bredde dybgang, deplacement(vægt) og forsikringsselskab.
Samt om det er i orden at du bliver budt velkommen på hjemmesiden med Navn Medlemsnummer samt evt. Pladsnummer og bådtype.
Bemærk: Båden skal være forsikret for at kunne ligge i havnen.

Alle medlemskaber koster 600 kr. årligt

Bådejere køber desuden et andelsbevis og betaler en årlig driftsbidrag.

Lejere betaler ud over kontingent også en årlig leje.

Som medlemmer af foreningen optages personer, der har interesse i fritidssejlads. Som medlem af ungdomsafdelingen kan optages enhver i alderen op til 25 år. Optagelse af umyndige som medlemmer kræver skriftligt samtykke fra forældre/værge.Til hvert bådpladsbevis skal være knyttet mindst et medlem af foreningen. Lejer af bådplads skal være medlem af foreningen. De faciliteter, der tilhører Morsø Sejlklub og Marina, må kun benyttes af foreningens medlemmer og disses husstande. Kraner må kun bruges til den båd der er tilknyttet et bådpladsbevis. Bestyrelsen kan tillade andre personer og foreninger adgang til kraner og faciliteter. Betaling og vilkår herfor fastlægges af bestyrelsen.Medlemskabet er helårligt. Foreningens kontingent fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Der oprettes for hver havneplads og bådhus et bådpladsbevis eller bådhusbevis.

Beløb til dækning af bådhusbevis, skal være indbetalt, eller bankgaranti herfor stillet, inden byggeriet påbegyndes.

Bådpladsbevis og bådhusbevis, der udleveres til medlemmerne, skal lyde på navn og noteres i foreningens bøger.

Bådpladsbeviser og bådhusbeviser er ikke frit omsættelige.

Intet bevis har særlige rettigheder.

Intet medlem er forpligtet til at lade sit bådpladsbevis indløse helt eller delvist, bortset fra tilfælde af lovlig eksklusion af foreningen.

Såfremt en båd ejes af flere i fællesskab, skal foreningen orienteres om samtlige bådejeres navne og adresser, men der skal vælges en person, der repræsenterer samtlige disse bådejere over for foreningen.

Der kan indgås lejeaftale om bådplads og bådehus.
En sådan lejeaftale vil i givet fald kun kunne være 1-årig og forudsætter, at der er ledige pladser.
Lejens størrelse fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Er der ingen ledige bådpladser i havnen eller bådhuse, kan man blive opført på venteliste ved at indbetale indskud på kr. 5.000,-. Indskuddet reguleres som bådepladsbeviserne.
Kun medlemmer, der har indskudt kr. 5000,- kan komme på venteliste.

Meddeler et medlem til bestyrelsen senest den 1. januar, at pladsen ikke vil blive benyttet i hele den kommende sæson, kan bestyrelsen fritage medlemmet for helt eller delvis at betale driftsudgifter.

Morsø Sejlklub & Marinas persondata- og privatlivspolitik

Du kan se Morsø Sejlklub & Marinas persondata- og privatlivspolitik her: 21-06-18 Til medlemmer vedr GDPR

Forskellige medlemsformer: Bådejer, Lejer, Senior, Ungdom

Medlemsskab tegnes hos bestyrelsen

Oplys Navn, adresse, tlf., mobil, bådtype, bådnavn, bådens længde, bredde dybgang, deplacement(vægt) og forsikringsselskab.
Samt om det er i orden at du bliver budt velkommen på hjemmesiden med Navn Medlemsnummer samt evt. Pladsnummer og bådtype.
Bemærk: Båden skal være forsikret for at kunne ligge i havnen.

Alle medlemskaber koster 600 kr. årligt

Bådejere køber desuden et andelsbevis og betaler en årlig driftsbidrag.

Lejere betaler ud over kontingent også en årlig leje.

Som medlemmer af foreningen optages personer, der har interesse i fritidssejlads. Som medlem af ungdomsafdelingen kan optages enhver i alderen op til 25 år. Optagelse af umyndige som medlemmer kræver skriftligt samtykke fra forældre/værge.Til hvert bådpladsbevis skal være knyttet mindst et medlem af foreningen. Lejer af bådplads skal være medlem af foreningen. De faciliteter, der tilhører Morsø Sejlklub og Marina, må kun benyttes af foreningens medlemmer og disses husstande. Kraner må kun bruges til den båd der er tilknyttet et bådpladsbevis. Bestyrelsen kan tillade andre personer og foreninger adgang til kraner og faciliteter. Betaling og vilkår herfor fastlægges af bestyrelsen.Medlemskabet er helårligt. Foreningens kontingent fastsættes for ét år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Der oprettes for hver havneplads og bådhus et bådpladsbevis eller bådhusbevis.

Beløb til dækning af bådhusbevis, skal være indbetalt, eller bankgaranti herfor stillet, inden byggeriet påbegyndes.

Bådpladsbevis og bådhusbevis, der udleveres til medlemmerne, skal lyde på navn og noteres i foreningens bøger.

Bådpladsbeviser og bådhusbeviser er ikke frit omsættelige.

Intet bevis har særlige rettigheder.

Intet medlem er forpligtet til at lade sit bådpladsbevis indløse helt eller delvist, bortset fra tilfælde af lovlig eksklusion af foreningen.

Såfremt en båd ejes af flere i fællesskab, skal foreningen orienteres om samtlige bådejeres navne og adresser, men der skal vælges en person, der repræsenterer samtlige disse bådejere over for foreningen.

Der kan indgås lejeaftale om bådplads og bådehus.
En sådan lejeaftale vil i givet fald kun kunne være 1-årig og forudsætter, at der er ledige pladser.
Lejens størrelse fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.

Er der ingen ledige bådpladser i havnen eller bådhuse, kan man blive opført på venteliste ved at indbetale indskud på kr. 5.000,-. Indskuddet reguleres som bådepladsbeviserne.
Kun medlemmer, der har indskudt kr. 5000,- kan komme på venteliste.

Meddeler et medlem til bestyrelsen senest den 1. januar, at pladsen ikke vil blive benyttet i hele den kommende sæson, kan bestyrelsen fritage medlemmet for helt eller delvis at betale driftsudgifter.

Priser for medlemmer af Morsø Sejlklub & Marina.