Medlemskab

MEDLEMSKAB AF MORSØ SEJLKLUB OG MARINA

Som medlem optages personer, der har interesse i sejlsport og fritidssejlads i al almindelighed. Som medlem af ungdomsafdelingen kan optages enhver i alderen op til 25 år. Optagelse af umyndige kræver samtykke fra forældre/værge.

Medlemskab giver ret til brug af klubbens faciliteter og materiel. Læs mere om brug af de enkelte faciliteter under f.eks. kraner, stativer, klubbens både og bådpladser.

Stemmeret på klubbens generalforsamling er beskrevet i klubbens vedtægter.

Kontingent fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Medlemskab tegnes ved henvendelse til klubbens kasserer/havnechef. havnechef@mail.dk . Tilmeldings skema til nyt medlem rev 2 maj 2024

Se Morsø Sejlklub & Marinas persondata- og privatlivspolitik her: 21-06-18 Til medlemmer vedr GDPR

BÅDPLADSER

Bådejere kan enten købe et brugsretsbevis til en bådplads eller leje en bådplads. Begge muligheder kræver medlemskab af Morsø Sejlklub & Marina. En lejeaftale vil kun kunne være 1-årig og forudsætter, at der er ledige pladser. Udover pris/lejepris skal der betales et årlig DRIFTSBIDRAG til klubben. Bådejere, der har købt brugsretsbevis, skal betale 10% af pladsens pris+ moms i årlig driftsbidrag. Bådejere, der lejer bådpladsen, betaler 20% af pladsens brugsretspris + moms pr år.

Bådpladsbeviser, der udleveres til medlemmer, skal lyde på navn og noteres i foreningens system. Bådpladsbeviser er ikke frit omsættelige og intet bevis har særlige rettigheder. Intet medlem er forpligtet til at lade sit bådpladsbevis indløse helt eller delvist, bortset fra tilfælde af lovlig eksklusion af foreningen. Ejes en båd i fællesskab, skal foreningen orienteres om samtlige bådejeres navne og adresser. Der skal udpeges en person, der repræsenterer disse bådejere.

Er der ingen ledige bådpladser i havnen kan man blive opført på venteliste ved at indbetale indskud på 5.000kr.

PRISER: Priser /lejepriser på de enkelte bådpladser fremgår af senest opdateret havneplan.

EN BÅD SKAL VÆRE ANSVARSFORSIKRET FOR AT HAVE BÅDPLADS I HAVNEN OG STÅ PÅ VINTERPLADSEN/ INCL. BÅDHUSE.

YDERLIGERE INFO vedr. STATIVER – EL – VASKEPLADS - KRAN mm se menupunkt HAVNEN / HAVNEPLAN/ KRAN.

Priser for medlemmer af Morsø Sejlklub & Marina.

Morsø Sejlklub & Marinas persondata- og privatlivspolitik

Du kan se Morsø Sejlklub & Marinas persondata- og privatlivspolitik her: 21-06-18 Til medlemmer vedr GDPR