Morsø Sejlklub

NYKØBING MORS LYSTBÅDEHAVNS HISTORIE

Morsø sejlklub blev stiftet 7. juni 1929

Lystbådehavnen var de første mange år i nordhavnen hvor bådene blev taget på land om vinteren på fiskernes slæbested. Der blev omkring 1960 bygget klubhus.

Efter indvielsen af Sallingsundbroen og færgefartens ophør lavede kommunen lystbådehavn i den gamle færgehavn.
Der var en lang øst/vestgående ponton i havnen.
1976 blev der udlagt yderligere 2 rækker pontoner sydhavnen indenfor den nye sydmole.
De fleste af sejlklubbens både flyttede og nordhavnen blev mest til fiskerbåde.
Vinterpladsen og klubhuset var dog stadig på nordhavnen hvor sejlklubbens medlemmer havde bygget mastekran og bådkran.
I 1985 blev bygget den grønne bådhal,  hvor 18 medlemmer gik sammen, så nogle af bådene kunne komme under tag om vinteren.

1979 Der blev planlagt at bygge klubhus i sydhavnen hvor bådene lå.
Friis og Moltke, der var i gang med at bygge rådhus og gymnasium i Nykøbing kom også med et par skitser og tilbød uden beregning at tegne og føre tilsyn med et byggeri af et nyt klubhus på den flotte plads midt i Klosterbugten.
Bestyrelsen ønskede dog ikke at tage i mod tilbuddet og fik i stedet bygget en traditionel bygning med små energirigtige vinduer man næsten ikke kunne se ud af.
Det er dog senere i flere omgange sat store vinduer i, så man nu kan nyde udsigten over vandet.

NY LYSTBÅDEHAVN

Januar 2002 vedtog økonomiudvalget i Morsø kommune at lystbådehavnen skulle udbydes til salg.
Kommunen ønskede at renovere nordhavnen og bygge boliger ved havnefronten og samtidig privatisere lystbådehavnen, så den blev sat til salg.

Kommunen tilbød at betale for kajanlæg og flytning af sejlklubbens kraner til lystbådehavnen.
Kommunen skulle også betale for adgangsforhold og kloakering m.m. ved lystbådehavnen og vinterpladsen, der også skulle flyttes til sydhavnen.
I stedet for at flytte den gamle bådkran, der efterhånden var blevet lidt for lille, besluttede Morsø Sejlklub at investere  i en ny 10 tons søjlekran.

MS nedsatte en arbejdsgruppe der kom frem til, at det ikke var Morsø Sejlklub der skulle byde på havnen, men at det skulle være i en ny forening uafhængig af MS.
Den 8. september 2003 blev stiftet en forening  ”Nykøbing Mors Lystbådehavn”
Den første bestyrelse bestod af Tommy Sørensen (formand)
HC Sørensen, Ib Smidt, Jens Ibsgaard og Jørgen Langwadt.
Efter en del forhandlinger blev givet et tilbud til kommunen om at overtage lystbådehavnen for 1 krone.
Til gengæld skulle foreningen betale for uddybning, indkøb og renovering af pontoner og nye pæle.

MorsHavn.DK

  1. februar 2005 blev den endelige aftale godkendt af en generalforsamling i foreningen der blev omdøbt til MorsHavn.DK
  2. dec. 2005 Stiftende GF MorsHavn.DK Jørgen Langwadt (fmd.)
    Bent Rasmussen, Henrik Nielsen, Jens Ibsgaard, Kaj Hansen, Niels Chr. Vester, Tage Jepsen og Villy Almaas.

November 2006 i Bankohallen blev det vedtaget med et meget snævert flertal (53 for, 52 mod, 1 blank) at der skulle investeres flere millioner i at renovere og bygge en ny havn. Finansieret dels ved lån fra bådejerne dels ved banklån.

Modstanderne af renovering af havnen trak sig fra bestyrelsen og der blev valgt en ny bestyrelse bestående af Bo Geisler (fmd.) Henrik Nielsen, Jens Hovmøller, Jørgen Langwadt, Mads Sørensen, Tage Jepsen og Villy Almaas.

Med Mogens Pedersen, Nyborg som hovedentrepernør blev der i vinteren og foråret uddybet, lavet løbebroer langs molen og i færgehavnen og rundt om færgehavnsmolehovedet.
Der blev banket nye pæle i overalt.
A, B og C Pontonerne blev rettet til den nye havneplan.
Den gamle ponton fra færgehavnen blev flyttet ud som ponton D til joller.
Der blev udlagt 2 nye pontoner på tværs i færgehavnen.
Servicekajen blev støbt og MS nye søjlekran blev monteret og mastekranen flyttet.
Som følge af aftalen med MS bidrog kommunen med kr. 500.000- til krankajen og kranmontering.
Der blev bygget legeplads og grillpladser.

Januar 2008 afleverer Mogens Pedersen Nyborg den nye lystbådehavn.

Utilfredshed med sejlklubbens indflydelse i MorsHavn fik en gruppe utilfredse medlemmer til at indsamle underskrifter om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling for at vælte den siddende bestyrelse.
Efter et stormfyldt generalforsamling  den 19. Februar 2008 på ”Belle Epoque” overlevede bestyrelsen dog.
GF 2008 bestyrelse:
Bo Geisler fmd. Villy Almaas, Jørgen Langwadt, Bente Svenningsen, Henrik Nielsen, Mads Sørensen,

MORSØ SEJLKLUB OG MARINA

Men der var fortsat stridigheder over at havnen var delt mellem MorsHavn.DK (af 1. dec. 2005) der administerede bådpladserne og  Morsø Sejlklub (af 7. juni 1929) der havde klubhus og kraner.
Der blev derfor arbejdet på en sammenslutning, og et forslag herom blev godkendt på GF MorsHavn.DK 5/2 2009 (92 for 29 mod) og GF Morsø Sejlklub 25/2 (41 ja, 11 nej, 2 blanke) og  endeligt godkendt på EXGF 18/3 2009.

Morsø Sejlklub, og MorsHavn.DK. blev med virkning fra 1/1 2009 sammensluttet til Morsø Sejlklub og Marina.
2009
På den stiftende GF valgtes til bestyrelsen: Brian Bang fmd.
Jan D. Andersen, Kaj Hansen, Henning From, Mads Sørensen, Jørgen Langwadt og Villy Almaas.

GF 2010 bestyrelse: Bent Rasmussen formand
Søren Trøst,  Hans Kokholm, Kaj Hansen, Henning From, Frode Pedersen og Henrik Nielsen.

GF 2011 Bestyrelsen væltet af mistillidsvotum efter regnskabsrod og overtrædelser af vedtægter i forbindelse med en eksklusionssag.
På den efterfølgende nye generalforsamling valgtes en helt ny bestyrelse: Agnete Lund fmd.
Bent Jensen, Hans Kokholm, Henning From, Jørgen Dahlgren og Jens Chr. Eriksen.

GF 2012 bestyrelse: Bent Jensen fmd.
Agnete Lund, Hans Kokholm, Henning From, Bente Svenningsen, Peder Nissum og Jørgen Dahlgren.
Det blev vedtaget på GF af der skulle indkøbes ”talleykey” til at styre havne penge og elforbrug.

GF 2013 bestyrelse:  Bent Jensen fmd.
Bente Svenningsen, Torben Christensen, Henning From, Peder Nissum, Jørgen Dahlgren og Ole Jensen

BÅDHUSE

Det første bådhus med 8 pladser blev bygget på vinterpladsen i 2013, og året efter var der nok til at bygge hus 2.
Og lidt derefter blev hus 3 bygget. Det sidste var lidt større så der kunne være 2 både i nogle af husene.
Bådhusene blev finansieret ved lån fra de bådejere der skulle ind i dem.
Derefter var vinterpladsen afgrænset og det blev vedtaget på en GF, at der ikke skulle bygges mere på vinterpladsen.
Der blev bygget grejhus og dieseltank ved kranerne.

Ord GF 26/2 2014  Efter turbulens i bestyrelsen hvor flere var gået på grund af manglende samarbejde i bestyrelsen lykkedes det kun af få valgt 5 medlemmer til en ny bestyrelse. Da bestyrelsen ikke kunne indstille regnskabet til godkendelse blev GF blev afbrudt.

Ex GF 20/3 2014 Der kom en ny bestyrelse på plads: Claus Johannesen fmd.
Annelise Damkjær, Bente Svenningsen, Erik Nielsen Gunnar Damkjær, Lars Østergaard og Ole Jensen.

GF 2015 bestyrelse: Lars Østergaard fmd.
Anders Buus, Bente Svenningsen, Erik Nielsen,  Gunnar Damkjær, Keld Kortegaard og Ole Jensen.

GF 2016 bestyrelse: Lars Østergaard fmd.
Anders Buus, Erik Nielsen, Kirsten Christensen Ole Jensen, Sven Thor Larsen og Søren Olesen.
Efter mange års tilløb fik MS&M en stativløsning med løftevogn og traktor så de grimme bådvogne  kunne begynde udfasning.

GF 2017 bestyrelse: Lars Østergaard fmd.
Anders Buus,  Dirk Damsgaard, Jørgen Dahlgren, Kirsten Christensen, Sven Thor Larsen og Søren Olsen..

GF 2018 bestyrelse: Lars Østergaard fmd.
Bent Flemming Nielsen, Dirk Damsgaard, Jørgen Dahlgren, Kirsten Christensen, Sven Thor Larsen og Søren Olsen.
I løbet af året blev de gamle trædækkede pontoner  på C-broen udskiftet med betonpontoner der blev til overs fra Skive havn.  Masser af frivilligt arbejde som sædvanligt, også til renovering af legetårnet..

GF 2019 bestyrelse: Uændret
MS&M har nu betalt alle banklån tilbage, og skylder nu kun det der er lånt af medlemmerne til havnepladser og bådhuse.

/Jørgen Langwadt marts 2019

GF 2020 bestyrelse: Lars Østergaard fmd.
Benny Jensen, Dirk Damsgaard, Jørgen Dahlgren, Kirsten Christensen, Sven Thor Larsen og Søren Olsen.

GF 2021 Generalforsamlingen blev p.g.a corona restriktioner udskudt til afholdelse 24 juni 2021, i Banko Hallen. Bestyrelse: Uændret.

GF 2022 bestyrelse: Lars Østergaard fmd. Dirk Damsgaard, Sven Thor Larsen, Jørgen Dahlgren, Søren Olsen, Keld Toft og Denis Møller.

GF 2023 bestyrelse: Lars Østergaard fmd. Anders Borg,  Søren Olsen, Jørgen Dahlgren,  Keld Toft, Denis Møller og Michael Jensen

Foto