Seneste nyt

Forslag til behandling på ordinær generalforsamling 2018.

januar 16, 2018 8:30 pm

Der er indkommen følgende forslag til behandling på generalforsamling 2018 (klik på linket): Forslag 1 modtaget 23-12-17 værdien af bådhusbeviser Forslag 2 modtaget 01-01-18 vedr æresmedlem Nævnte forslag er behandlet på bestyrelsesmødet d. 4. januar 2018, og attesteret af bestyrelsen i.h.t. § 8.4 i vedtægten for Morsø Sejlklub &Marina. Bestyrelsen


Indbydelsen

januar 15, 2018 10:07 pm

100 mil i fjorden Vil du prøve? Kan du gennemføre? Prøv det før naboen! ”100 mil i Fjorden” giver dig hermed udfordringen og muligheden for at prøve det I noget af det bedste sejlervand i Danmark vil vi prøve at udfordre alle danske og udenlandske sejlere til en sejlads på... Læs mere


Aflysning af Flodskipperkursus.

januar 15, 2018 7:39 pm

Vi må desværre aflyse Foldskipperkurset d. 20. januar 2018 pga. for få tilmeldinger. Foreningen for Langtursejladsens Fremme (FTLF) Og Morsø Sejlklub & Marina


Tidevandskursus i Nykøbing Mors, lørdag 10/2 2018

januar 9, 2018 9:32 pm

Foreningen til Langtursejladsens Fremme (FTLF) tilbyder kursus i tidsvandesejlads. KURSUSINDHOLD På dette kursus vil du lære om navigation og sejladsplanlægning i tidevandsområder. Med udgangspunkt i sejlads omkring de britiske øer vil du blive bekendt med tidevandstabeller, strømatlas og nyttige links på nettet. Kurset omfatter en teoretisk del (2 timer) og... Læs mere


Opdateret havneplan

januar 9, 2018 4:21 pm

Havneplanen er opdateret. Se:https://msogm.dk/havnen/havneplan/ Ved ønske om evt. pladsskifte skal du rette henvendelse til havnechef Søren Olsen, tlf. 21 206260. e-mail:mailto:ksol@mail.dk Havnechef Søren Olsen


FOREDRAG OM BÅDFORSIKRING.

januar 3, 2018 8:12 pm

Har du spørgsmål til bådforsikring eller forhold omkring forsikringer af lystbåde, har du nu mulighed for at få information og viden omkring dette. Torsdag d. 25 Januar 2018 kl. 19:00 kommer John Bislev fra PANTAENIUS og fortæller om bådforsikring. Alle er velkommen Kaffe, vand og øl kan købes.


GLÆDELIG JUL & GODT NYTÅR

december 22, 2017 8:34 pm

Bestyrelsen for Morsø Sejlklub og Marina ønsker alle medlemmer, gæstesejlere og samarbejdspartnere en Glædelig Jul og godt nyt år. En særlig stor tak til alle medlemmer der i 2017 hjalp til med at drive vores Marina og klub. Det er af stor værdi for os i bestyrelsen og for vores... Læs mere


Servicemeddelelse fra bestyrelsen.

december 20, 2017 7:17 pm

Husk, hvis du ikke skal benytte din bådplads i 2018, skal dette meddeles seneste d. 1. januar. jf. § 6.4 i Vedtægter for Morsø Sejlklub og Marina med ændringer af 29 marts 2017. Endvidere skal der gøres opmærksom på, at evt. forslag til behandling på generalforsamlingen 2018, skal fremsendes skriftlig, og... Læs mere


Førstehjælp ombord på mindre både og i søsport

december 18, 2017 8:12 pm

Ovennævnte kursus afholdes i sejlklubben søndag den 28 januar 2018 fra kl. 09:00-13:00 Det vil omhandle: -Førstehjælp  ved livstruende blødninger -Førstehjælp ved akutte sygdomme -Førstehjælp ved temperaturpåvirkninger -Førstehjælp ved ulykker -Førstehjælp ved hjertestop (hjertelungeredning) Der udstedes IKKE bevis. Der startes med kaffe og et rundstykke kl 8:30 og afsluttes med... Læs mere