Seneste nyt

Informationsmøde om ” Voksen Sejlerskolen” i Morsø Sejlklub & Marina.

januar 18, 2022 7:43 pm

Medlemmer der har interesse i, at være Sejlerskoleinstruktør inviteres til et informationsmøde onsdag d. 26. januar 2022 kl. 19:00 i Klubhuset. Jeg vil komme med nogle idéer til, hvordan vi evt. kan få en Voksensejlerskole i gang med flere hold, samt de erfaringer jeg har høstet med det første igangværende... Læs mere


Indkommen forslag til behandling på generalforsamling 2022.

januar 17, 2022 8:38 am

Der er indkommet følgende forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen 2022. Forslag 1 Ikke fritage medlemmer for driftsbidrag når bådplads ikke benyttes 1 år Forslag 2 Brugs-og benyttelsesaftale for bådhusene og vinterpladsen Forslag 3 Prisliste 2022 Forslag 4 Nyt klubhus eller renovering Du kan endvider  også se indkommende forslag mv.... Læs mere


Morsø Kommune inviterer borgerne til Workshop vedr. Oplevelses- og Søsportscenter

januar 13, 2022 12:50 pm

Bestyrelsen har erfaret, at Morsø Kommune afholder et workshop vedr. oplevelses- og søsportscenteret fredag den 14 januar og lørdag den 15. januar 2022. Se Kommunes hjemmeside: Workshop for det nye oplevelses- og søsportscenter fredag og lørdag (mors.dk) Bestyrelsen opfordrer medlemmer til evt. at deltage eller give deres input til projektet.... Læs mere


OPDATERET AKTIVITETSLISTE

januar 12, 2022 2:52 pm

Du kan se ny opdateret aktivitetsliste på link: https://msogm.dk/aktiviteter-morsoe-sejlklub-marina/


Opdateret havneplan

januar 9, 2022 7:01 pm

Havneplanen er opdateret. Se her:Havneplan Ved ønske om pladsskifte skal du rette henvendelse til havnechef Søren Olsen, tlf. 21 206260, e-mail:havnechef@mail.dk Havnechef Søren Olsen


Kursus i førstehjælp ombord.

januar 5, 2022 10:14 am

Der vil blive afholdt 2 ens kurser i ”førstehjælp ombord ” samt hjerte-lungeredning ( bl.a. hjertestarter) for sejlklubbens medlemmer. Hvor :                          Morsø Sejlklub og Marina, Holmen 19 Hvornår:                      Lørdag den 12. og søndag den 13. marts fra 9 til 13. Pris :               ... Læs mere


Med S/Y JOY og Hans Peter Kokholm på Svalbard:

december 29, 2021 9:46 am

Svalbard er en øgruppe i Nordishavet,  74 Gr. – 81 gr. nord og 10 – 34 gr. øst samlede areal er på ca. 62 km 2, hovedbyen Longyearbyen hvor der bor ca. 1.900 mennesker.  En sejlads der er planlagt til at vare nogle måneder da man er en del afhængig... Læs mere


OPDATERET AKTIVITETSLISTE år 2021 og 2022

december 19, 2021 3:55 pm

Du kan se ny opdateret aktivitetsliste på link: https://msogm.dk/aktiviteter-morsoe-sejlklub-marina/ Hvis situationen p.g.a. COVID19 ændrer sig med øget smittetryk, kan vi været nødt til at aflyse planlagte aktiviteter. Evt. aflysninger vil blive meddelt via Nyhedsbrev , som også kan ses på vores hjemmeside : https://msogm.dk/nyheder/


Forslag til behandling på generalforsamlingen 2022

december 17, 2021 11:18 am

Der skal gøres opmærksom på, at evt. forslag til behandling på generalforsamlingen 2022, skal fremsendes skriftlig, og være bestyrelsen i hænde senest d. 1. januar jf. § 8.4. i Vedtægter for Morsø Sejlklub og Marina med ændringer af 29 marts 2017. Forslag til behandling bedes sendt via E-mail til: post@msogm.dk Bestyrelsen.