Seneste nyt

Klubhus – workshop

december 18, 2018 8:40 pm

Torsdag d. 24. januar kl. 19.00 i Klubhuset. Bestyrelsen har i et stykke tid arbejdet med planer om en renovering evt. ombygning af vores klubhus. Vi har ingen fastlagte planer på nuværende tidspunkt, og vi vil gerne have medlemmerne på banen for at få nogle input og høre jeres mening... Læs mere


Servicemeddelelse fra bestyrelsen.

december 10, 2018 7:03 pm

Husk, hvis du ikke skal benytte din bådplads i 2019, skal dette meddeles seneste d. 1. januar. jf. § 6.4 i Vedtægter for Morsø Sejlklub og Marina med ændringer af 29 marts 2017. Endvidere skal der gøres opmærksom på, at evt. forslag til behandling på generalforsamlingen 2019, skal fremsendes skriftlig, og være bestyrelsen... Læs mere


Nytårs kur

november 28, 2018 5:42 pm

                                                 Fra vinter til forår                                               2018 til 2019     Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt lykkebringende nytår. For at vinter til forår,... Læs mere


ÅRETS  SEJLER /ARBEJDSHEST 2018.

november 18, 2018 8:44 pm

Der skal vælges to kandidater. Årets sejler og årets ” arbejdshest”. Send dit/jeres bud på en mail til kirsten@skov-foto.dk inden 1 januar 2019.   Bestyrelsen


Information til medlemmer ang. Morsø Kommunes ønske om afholdelse af østers arrangement i april måned 2019 på vinteropbevaringspladsen.

november 18, 2018 8:12 pm

Bestyrelsen blev i september måned bedt om et møde vedr. afholdelse af et arrangement i forbindelse med forårspræmier for østers 2019.  Morsø Kommune ønske at benytte vinteropbevaringspladsen til nævnte arrangement. På mødet blev vi oplyst om, at tanken er, at der skal opsættes små boder og salgsvogne mv.  Vi oplyste,... Læs mere


Decemberhygge.

november 12, 2018 8:59 pm

Søndag d.9 december 2018. Kl. 14:00 serveres der æbleskiver og gløgg i klubhuset.                      Bestyrelsen


Strøm på vinter pladsen mv.

november 7, 2018 7:34 pm

På vinter pladsen og i bådhuse må 230 AC (vekselstrøm) ledninger kun være tilsluttet i kortere perioder for vedligeholdelses ladning af batterier, og når der arbejdes på om bord.  Gammeldags batteriladere bør ikke anvendes. Hvis disse anvendes skal dette ske under opsyn. Der henvises i den forbindelse til Morsø Sejlklub... Læs mere


Servicemeddelelse til alle bådpladsejere

november 2, 2018 7:50 pm

  Kære medlem af Morsø Sejlklub og Marina Husk at bede om fritagelse for driftsbidrag inden d. 31. december 2018, hvis du ikke får brug for din bådplads i 2019. Mvh Bestyrelsen


Brug vinteren til at blive en mere sikker sejler. Tag Duelighedsbevis.

oktober 31, 2018 7:31 pm

Du kan stadig når at tilmelde dig duelighedsbevis.  Benyt vintertiden til at tage duelighedsbevis i Morsø Sejlklub & Marina. Se her: https://msogm.dk/navigation-duelighedsbevis/ Kurset starter tirsdag  d. 6. november  kl. 19:00, og består af 19 lektioner fordelt henover vinterhalvåret 2017/2018. Tilmelding til Hans Kokholm, tlf. 296703, e-mail: kokholm49@gmail.com Uddannelsesudvalget Morsø Sejlklub... Læs mere