Seneste nyt

Gamle bænke til afhentning.

januar 25, 2023 4:58 pm

Vi har et antal gamle bænke der kan afhentes gratis.  Disse henstår ud syd for bådhusene. Se foto. Henvendelse til Havnechef Søren Olsen tlf. 21 206260, e-mail: havnechef@mail.dk


Opdateret havneplan

januar 24, 2023 8:24 am

Havneplanen er opdateret. Se her:Havneplan Ved ønske om pladsskifte skal du rette henvendelse til havnechef Søren Olsen, tlf. 21 206260, e-mail:havnechef@mail.dk Havnechef Søren Olsen  


Generalforsamling i Morsø Sejlklub og Marina.

januar 22, 2023 9:42 pm

Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag d. 23. februar 2023 kl. 19.00 i klubhuset. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet 2022.Regnskabet kan ses på klubbens hjemmeside og i klubhuset fra d. 14. februar 2023. 4. Fremlæggelse og godkendelse af drifts-og kapitalbudget for... Læs mere


Generalforsamling i Morsø Sejlklub og Marina.

januar 22, 2023 7:14 pm

Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag d. 23. februar 2023 kl. 19.00 i klubhuset. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet 2022.Regnskabet kan ses på klubbens hjemmeside og i klubhuset fra d. 14. februar 2023. 4. Fremlæggelse og godkendelse af drifts-og kapitalbudget for... Læs mere


FØRSTEHJÆLP OMBORD

januar 19, 2023 2:21 pm

Morsø Sejlklub og Marina tilbyder for medlemmer et fire timers førstehjælpskursus, hjerte-lungeredning og brug af hjertestarter. Lørdag den 11. og søndag den 12. marts 2023 fra kl. 09:00-13:00. Max. 12 personer  pr. hold efter ”først til mølle princippet”. Pris incl. Rundstykke, kaffe og let frokost med drikkevarer 60 kr. Undervisere:... Læs mere


Orientering om Dansk Fyrliste 2022

januar 11, 2023 9:56 am

Søfartsstyrelsen har i 2022 udgivet  ny udgave af Dansk Fyrliste 2022. Hvis du søger oplysninger om  Fyr-Tågesignaler-Racon-AIS og DGPS kan du downloade den nye udgave på link:https://nautiskinformation.soefartsstyrelsen.dk/rest/repo/file/messages/f/16/f16584e5-304d-4b56-9287-290372fedb01/8/Dansk%20Fyrliste%202022.pdf  


Referat fra bestyrelsesmøde d. 9. november 2022.

januar 5, 2023 9:01 pm

Du kan se referatet ved at klikke på linket: https://msogm.dk/morsoe-sejlklub/bestyrelsesmoeder/ eller downloade pdf fil:09-11-22 Referat bestyrelsesmøde   Bestyrelsen Morsø Sejlklub & Marina


Opdateret havneplan

januar 1, 2023 5:04 pm

Havneplanen er opdateret. Se her:Havneplan Ved ønske om pladsskifte skal du rette henvendelse til havnechef Søren Olsen, tlf. 21 206260, e-mail:havnechef@mail.dk Havnechef Søren Olsen


GODT NYTÅR!!!!!!!!!!!

december 31, 2022 3:31 pm

Bestyrelsen for Morsø Sejlklub og Marina ønsker alle medlemmer, gæstesejlere og samarbejdspartnere et godt nyt år, samt tak for det forgangene år. En særlig stor tak til alle de medlemmer, der i 2022 hjalp til med at drive vores Marina og Sejlklub. Det er af stor værdi for os i... Læs mere


ÅRETS SEJLER /ARBEJDSHEST 2022.

december 31, 2022 10:52 am

Der skal vælges to kandidater. Årets sejler og årets ” arbejdshest”. Send dit/jeres bud på en mail til post@msogm.dk  senest  den 1 februar 2023.   Bestyrelsen