Bådvogne på havnearealet.

maj 28, 2021 7:54 pm

Vi fik i efteråret 2020 e-mail. Fra Morsø Kommune om, at der ikke accepteres bådvogne på vinteropbevaringspladsen og på havnearealerne . Se: https://msogm.dk/brev-fra-morsoe-kommune-vedr-baadvogne-paa-havnearelet/  og https://msogm.dk/brev-fra-morsoe-kommune-vedr-baadvogne-paa-havnearealet-da-der-har-vaeret-problemer-med-udsendelse/

To medlemmer har svaret på vores opfordring til bemærkninger vedr. nævnte.

Vi besluttede på bestyrelsesmødet i december 2020, at søge om udsættelse til 1. maj 2022. D. 17. maj 2021 har Morsø kommune meddelt, at fristen er udsat til 1. maj 2022 på vor henvendelse af d. 3. januar 2021.

Der er så mulighed for, evt. at sælge sin bådvogn. Derudover har bestyrelsen lavet aftale med bådhusudvalget om, at man kan leje plads i et tomt bådhus til bådvogne i sommersæsonen. Pris 300,-kr.

Bestyrelsen