Brev fra Morsø Kommune vedr. bådvogne på havnearealet.

september 20, 2020 5:51 am

Vi har fra Morsø Kommune modtaget brev om, at der ikke længere accepteres, at bådvogne henstår på vinteropbevaringspladsen eller på havnearealet fra den 1. maj 2021. Se:773_2020_76767_Bådvogne

Bestyrelsen har behandlet henvendelsen på bestyrelsesmødet d. 3. september 2020, hvor det blev besluttet at tage henvendelsen til efterretning. Vi besluttede, at vi ved næste bestyrelsesmøde d. 8 oktober 2020 vil drøftet problemstillingen og evt. revision af Havnereglement for Morsø Sejlklub & Marina.

Medlemmer opfodredes til evt. at komme med input og bemærkninger til dette via mail til post@msogm.dk  senest d. 5. oktober 2020.

Til yderligere orientering og oplysning henvises der til: 14-02-11 Lejekontrakt vinteroplagsplads, og Havnereglement-for-Morsø-Sejlklub-200110

Bestyrelsen