Brev fra Morsø Kommune vedr. bådvogne på havnearealet.

november 2, 2020 8:45 pm

Da der har været problemer med udsendelse af Nyhedsbrev til abonnenter i september måned har vi på bestyrelsesmødet d. 8. oktober besluttet at genudsende brev fra Morsø Kommune vedr. at det ikke længere accepteres, at bådvogne henstår på vinteropbevaringspladsen eller på havnearealet fra den 1. maj 2021. Se Morsø kommunes brev ved at klike her:773_2020_76767_Bådvogne

Se endvidere også nyhedsbrev udsendt d. 20. september 2020 vedr. nævnte: https://msogm.dk/brev-fra-morsoe-kommune-vedr-baadvogne-paa-havnearelet/

Da vi i bestyrelsen gerne vil høre medlemmers evt. holdning og bemærkninger til brevet, kan du sende dette til  post@msogm.dk  senest d. 7. november 2020.

 

Bestyrelsen