Sidste nyt omkring Morsø Sejlklub og Marinas deltagelse i styregruppen for ”SØSPORTSCENTERET”.

september 23, 2016 10:15 pm

På bestyrelsesmødet d. 23. august 2016 blev udkast til driftsbudget, vedtægter og prospekt for Søsportscenteret behandlet.

Forud deltog 6 bestyrelsesmedlemmer d. 15. august 2016 i et møde i Roklubben, hvor arkitekten foreviste tegninger mv. Det blev på dette møde besluttet, at hver forening indsendte deres skriftlige bemærkninger til udkastet til driftsbudget, vedtægter og selve prospektet.

På bestyrelsesmødet blev udkastet til høringssvar/bemærkninger enstemmigt vedtaget.

Vi blev efterfølgende kontaktet af formanden for roklubben der forslog et møde, hvor også dykkerklubben Krabben deltog.

På dette møde oplyste Roklubben og Dykkerklubben, at de ønskede projektet gennemført som anført efter tegningerne i prospektet, og på de vilkår der var i udkastet til vedtægter, samt driftsbudget.

Det blev herefter konkluderet, at projektet ikke kunne gennemføres med Morsø Sejlklub og Marinas deltagelse.

Formanden for Morsø roklub foreslog derfor, at der sendes en mail til politikkerne i Morsø Kommune.

Vi betingede, at samtlige tilstedeværende navn blev omkring en sådan beslutning skulle fremgå af mailen.

Desuden gjorde vi gældende, at vi forholdte os til det der var aftalt på mødet i Roklubben og vil indsende vor høringssvar til tovholderen for projektet, samt deltage i det næste møde i styregruppe d. 8. september 2016. Her vil vi uddybe vores høringssvar, og på den baggrund meddele vores forsatte deltagelse i projektet.

Samtlige bestyrelsesmedlemmer fra Morsø Sejlklub og Marina deltog i mødet d. 8. september 2016, Vi redegjorde for vores bemærkninger til prospektet, udkast til vedtægter og udkast til driftsbudget.

Vi gjorde opmærksom på, at Morsø Sejlklub og Marina bidrager med ca. 3000 gæstesejlere, eller omregnet til ca. 10.000 personer der besøger Nykøbing M.

Endvidere, at havnedriften drives af medlemmerne på frivillig basis, udover en flexjob ansat. Vi kan ikke acceptere, at indtægter fra havnedriften skal indgå i et Søsportscenter med afgivelse af vores Flex medarbejder og delvis dækning af lønudgifter til en centerleder der også skal have funktion som havnefoged.

Vi repræsenter ca. 230 medlemmer, og er dermed medlemsmæssigt den største klub og har derfor haft en forventning om at blive lyttet til, hvis vi skal indgå i projektet.

Vi gjorde opmærksom på, at vi er aktive deltagere og behjælpelige i alle de arrangementer Morsø Kommune og turistforeningen iværksætter i relation til fritidsaktiviteter omkring havne og til søs, samt maritime aktiviteter.

Derfor meddelte vi, at vi ikke ønsker at indgå i Søsportcentrenes fond, men vil være positiv indstillet til samarbejde omkring aktivitet f.eks. sø relateret kurser og foredrag  mv.

Dokumenter vedr. Søsportscenteret kan du downloade ved at klikke på den fedt blå skrift:

30-06-16-moede-ref-styregruppen-for-det-nye-soesportscenter-i-nykoebing

stiftende-vedtaegter_aktivitets-soesportscentret-limfjord_revideret_03_05_2012-1

1-aar-3-a%cc%8arigt-driftsbudget-for-soesportcentret-limfjord-04062013-1

2-aar-3-aarigt-driftsbudget-for-soesportcentret-limfjord-04062013-1

3-aar-3-a%cc%8arigt-driftsbudget-for-soesportcentret-limfjord-04062013-1

004-plan-nyt-ba_dhus

003-plan-sejlklub

002-1-sal-sosportscenter

001-stueplan-sosportscenter

29-08-16-mail-fra-de-tre-foreninger-til-politikerne

29-08-16-koncept-til-mail-til-kommunalbestyrelsen

29-08-16-hoeringsbrev-til-styregruppen

08-09-16-ref-styregruppen-soesportscenter

 

Bestyrelsen for Morsø sejlklub og Marina