Kontingent, driftsbidrag for år 2021.

februar 28, 2021 8:53 pm

Jf. § 15.1 i vedtægt for Morsø Sejlklub & Marina fastsætter generalforsamlingen hvert år, efter indstilling fra bestyrelsen driftsbidrag og kontingenter for det indeværende budget år. https://msogm.dk/wp-content/uploads/2015/05/Vedt%C3%A6gter-for-Mors%C3%B8-Sejlklub-og-Marina-med-%C3%A6ndringer-af-29-marts-2017-1.pdf

Da det ikke er muligt, at afholde generalforsamling på grund af forsamlingsforbuddet med henblik på begrænsning af spredning af   COVID19, har bestyrelsen besluttet, at udsende opkrævning for kontingent og driftsbidrag  af hensyn til foreningens likviditet.

Det kan oplyses, at bestyrelsen ikke har til hensigt at indstille, at kontingent og driftsbidrag skal ændres for år 2021.

Vi håber på medlemmernes forståelse, og vil så snart der åbnes op for mulighed for afholdelse af generalforsamling, udsende indkaldelse. Der henvises i den forbindelse til Nyhedsbrev af 7. februar 2021: https://msogm.dk/indkaldelse-til-generalforsamling-2021-udsaettes-pga-covid19-forsamlingsforbuddet/

Hvis du som medlem har spørgsmål til ovennævnte er du velkommen til at rette henvendelse til kasserer Sven Thor Larsen eller undertegnede.

På bestyrelsens vegne

Lars Østergaard

Formand