Indkaldelse til generalforsamling 2021 udsættes pga. COVID19 forsamlingsforbuddet.

februar 7, 2021 3:24 pm

På grund af de skærpede krav der gælder pt . frem til d. 28. februar 2021 for begrænsning af smitte med COVID19 er generalforsamlingen udsat indtil det vil være muligt at gennemføre denne.

Dette vil indebære, at den siddende bestyrelse fra 1. marts drifter foreningen (forretningsministerium) frem til det er muligt at afholde generalforsamlingen.

Bestyrelsen vil kun agere som forretningsministerium og holde driften kørende. Der kan ikke tages nye initiativer, som der ikke er budgetmæssig eller politisk dækning for. Bestyrelsen kan ikke – på forventet efterbevilling – agere efter forslag, der endnu ikke er vedtaget, heller ikke forslag om kontingentændring. Bestyrelsen kan heller ikke indgå nye aftaler, der ligger udover den aktuelle drift.

Dansk Idrætsforbund anbefaler at:  Afvikling af generalforsamlinger og repræsentantskabsmøder bør udsættes, hvis de står til afvikling inden for de kommende to måneder.

Yderligere orientering kan ses på Dansk Sejlunions hjemmeside:  https://dansksejlunion.dk/corona/information-til-sejlklubber-om-corona , og Dansk Idrætsforbunds hjemmeside: https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona

Indkaldelse til generalforsamling vil ske hurtigst muligt når situationen er normaliseret.

På bestyrelsens vegne

Lars Østergaard

Formand