Indkommen forslag til behandling på generalforsamling 2022.

januar 17, 2022 8:38 am

Der er indkommet følgende forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen 2022.

Forslag 1 Ikke fritage medlemmer for driftsbidrag når bådplads ikke benyttes 1 år

Forslag 2 Brugs-og benyttelsesaftale for bådhusene og vinterpladsen

Forslag 3 Prisliste 2022

Forslag 4 Nyt klubhus eller renovering

Du kan endvider  også se indkommende forslag mv. vedr. generalforsamling her:Generalforsamling i Morsø Sejlklub og Marina.