Generalforsamling i Morsø Sejlklub og Marina.

januar 28, 2019 7:55 pm

Der indkaldes til ordinær generalforsamling onsdag d. 20 februar 2019 kl. 19.00 i klubbens lokaler, Holmen 19 Nykøbing Mors

Dagsorden.  

1  Valg af dirigent.

2) Bestyrelsens beretning.

3) Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet 2018.

Regnskabet kan ses på klubbens hjemmeside under: Generalforsamlinger og i klubhuset fra  d. 13. februar 2019.

4) Fremlæggelse og godkendelse  af drifts-og kapitalbudget for 2019. Herunder kontingent og driftbidrag.

5) Indkomne forslag :29-12-2018 modtaget sag til behandling på genf 2019 

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er:

  • Lars Østergaard.
  • Dirk Damsgård.
  • Jørgen Dahlgren.
  • Sven Thor Larsen.

2 suppleanter:

  • Benny Nielsen
  • Frank Sørensen.

7) Valg af 2 interne revisorer:

  • Kurt Jensen
  • Finn Balck.

8) Valg af ekstern revisor.

  • Revision Limfjord.

9) Nedsættelse af div. udvalg.

10)  Eventuelt.

GENRALFORSAMLINGEN ER KUN FOR MEDLEMMER.

KLIK FOR ADGANGSBILLET /FULDMAGT:Morsø Sejlklub og Marina fuldmagt 2019.docx

Klik for indkaldelse i pdf: Indkaldelse til generalforsamling 2019