Uddrag ”Efterretninger for Søfarende Uge 46, 2022” til orientering.

november 16, 2022 1:50 pm

* NM-979-22 (T) Danmark. Limfjorden. Nykøbing Mors Havn.

Dagsignaler udskiftes. Detaljer 24. november 2022 udskiftes dagsignalerne på båkerne på position1) og 2).

1) 56° 47,677’N – 008° 51,959’E Nykøbing W Forfyr

2) 56° 47,752’N – 008° 51,860’E Nykøbing W Bagfyr

Søkort 109 (INT 1449), 93 (INT 1044). Publikation www.danskehavnelods.dk. (Morsø Kommune 15. november 2022. Publiceret 15. november 2022)

Du kan orientere dig om  navigationsadvarsler på følgende link: https://nautiskinformation.soefartsstyrelsen.dk/index.html#/messages/map