Traktorkørsel

april 12, 2022 7:36 pm

Har du brug for at få båden transporteret med klubbens traktor skal du gøre følgende:

  1. Aftal tid med en af traktorførerne
  2. Køb billet ved tallycard automaten, (kun ved egen bådvogn) Ved automaten går du til menupunktet.
  3. Gå videre til ”kørsel med traktor” betal med kort og udskriv billetten.
  4. Medbring billetten og aflever den til traktorføreren.

Har du spørgsmål kan du henvende dig til en af traktorførerne eller til et bestyrelsesmedlem.

Traktorførere:

Villy Jespersen tlf.:           2333 9615

Jan Sørensen tlf.:              4032 4622

Erik Nielsen tlf.:                 4042 4985

Søren Wadskjær tlf.:          2345 0387

Søren Trøst Sørensen tlf:  2877 0223

Keld Jensen Toft.:              2448 5201

Det er altid traktorførers ret, at nægte kørsel med bådvogne, der ikke skønnes at være i forsvarlig stand eller at ejeren ikke kan dokumentere betalt ansvarsforsikring.

Det skal bemærkes, at alle både der befinder sig på havneområdet skal kunne dokumentere betalt ansvarsforsikring jf. pkt.3 i Generelle ordensbestemmelser i havnereglement for Morsø Sejlklub & Marina. 

Bestyrelsen