Søsportscenter Limfjord.

september 1, 2016 8:23 pm

Vi er nu nået så lang med arbejdet i arbejdsgruppen at prospektet er klar –vi er rigtig godt tilfredse med resultatet.

Næste fase i projektet er høringsfasen hvor de forskellige klubbers medlemmer kan komme med tilkendegivelser om ændringer. Dette kan ske til klubbens bestyrelse om vil bringe dem videre til arbejdsgruppen.

Vi håber på rigtig mange forslag for at gøre centret så godt og interessant som muligt for kommende brugere.

Disse forslag vil blive drøftet på næste møde i arbejdsgruppen d. 8/9.

Sideløbende med dette arbejdes der med budget, tidsplan og driftsbudget, dette sker i tæt samarbejde med Morsø kommune.

Vi nærmer os dermed det tidspunkt hvor de forskellige klubber skal tage endelig stilling til om man ønsker videre deltagelse i projektet.

Prospektet ligger til gennemlæsning i klubhuset.

Med håb om et godt resultat

Keld

Tovholder