Sikkerhed på vinterpladsen og i bådhuse mv.

december 15, 2020 7:23 pm

På vinterpladsen og i bådhuse må 230 AC (vekselstrøm) ledninger kun være tilsluttet i kortere perioder for vedligeholdelses ladning af batterier, og når der arbejdes om bord af hensyn til brandfaren.

Gammeldags batterilader bør ikke anvendes. Anvend  oplader der er beregnet til maritimt brug af den type, som selv slår fra, når batterierne  er fuldt opladt. Hvis der lades batterier , skal dette ske under opsyn. Der henvises i den forbindelse til Morsø Sejlklub & Marinas strømregulativ: https://msogm.dk/wp-content/uploads/2015/05/Elregulativ-apr-2009.pdf

Det er ikke tilladt at anvende almindelelige indendørskabler og stik som forlængerledning. Ledningerne skal være tykke og såvel stik som ledning skal være med jord og beregnet til udendørs brug. Brug kun ledninger med specifikationer nævnt i el- regulativet.

Brug af varmeblæser og el opvarmning er ikke tilladt, hvis der ikke er nogen tilstede ved båden. Særlig elvarmeblæsere er farlige og har forårsaget en del bande

Når du er færdig med at anvende strøm om bord eller lade på batterier, så fjern stikket fra el udtaget. Så har andre også mulig for at benytte strømstanderen. Tag det enten med om bord eller anbring ledingen under bådstativet.

Husk også, at 12 volt DC (jævnstrøm) udgør en risiko for brand. Så afbryd altid 12 volt på hovedafbryderen på forbrugsbatterier og startbatterier når du forlader båden.

Benzin må ikke forefindes i fartøjer på land. Tanke skal tømmes og udluftes. Dette er et lovkrav. Løse tanke  og reservedunke tages med hjem. Endvidere bør øvrige brændbare væsker ( fortynder, maling m.m.) fjernes fra båden.

Både der står på land med mast på, skal sejl være afmonteret. Endvidere skal der benyttes ekstra støtteben. Husk at tjekke fald så de ikke står og klapper. Ellers kommer du i ” Bad standing” hos din nabo, autocamper der overnatte i vores havn, og øvrige der færdes på vinterpladsen.

Stiger skal være fastlåst til stativ af hensyn til tyveri fra både på vinter pladsen. Stiger der ikke er fastlåst vil blive fjernet.

Du bør også  fylde dieseltanken op for at forebygge, at der danner sig brandfarlige dampe. Dette skulle også begrænse udviklingen af ”dieselpest”, der kan dannes, hvis der er store mængder ilt til stede i tanken.

Det anbefales at fjerne alle gasflasker fra båden om vinteren. Dette er samtidig en god anledning til at få efterset slanger og installation. Hvis slangerne krakelerer når de bukkes- så skift dem.

Der skal gøres opmærksom på, at alle både såvel i havnen som på vinterpladsen eller i bådhus skal være gyldig ansvarsforsikret jf. pkt. 3 i havnereglement for Morsø Sejlklub og Marina. Se: https://msogm.dk/wp-content/uploads/2015/05/Havnereglement-for-Mors%C3%B8-Sejlklub-200110.pdf

Det kan anbefales at søge yderligere viden om el i både på Dansk Sejlunions hjemmeside: https://dansksejlunion.dk/viden-og-vedligeholdelse/el-om-bord 

Vedr. vinterkonservering af motor: https://dansksejlunion.dk/viden-og-vedligeholdelse/baadens-motor/vinterkonservering-af-indenbordsmotor

 

Vinterpladschef Benny Nielsen og Havnechef Søren Olesen,

samt formand Lars Østergaard