Signaler ved klapbroer og svingbroer

april 27, 2023 2:53 pm

Vi har modtaget en mail fra Vejdirektoratet med følgende tekst og vedhæftet denne pdf fil: Færdig_søsignal_plakat_A4_ny

” Kære søfolk

Denne mail vil lande mere relevant hos nogle af jer end hos andre. De af jer, der aldrig dyrker vandet i nærheden af en bevægelig bro, kan måske ikke bruge den til så meget. Men alle de af jer, der gør – også modelskibe, SUP’er og surfere – kan måske hjælpe os med at hjælpe jeres medlemmer til at færdes mere sikkert omkring en klapbro eller svingbro.
Vi skriver med en plakat, som forhåbentlig kan gøre det nemmere at afkode og forstå de søsignaler, der ved en klapbro regulerer søtrafikken, så både vejtrafik og søtrafik kan komme nemt og sikkert frem. Plakaten er vedhæftet i to formater, så I kan printe den og hænge den op der, hvor I alle færdes, hvis det er relevant for jer.
Hvis du undrer dig over, hvorfor det er Vejdirektoratet, der sender sådan en plakat, er det forståeligt nok. Det gør vi, fordi vi har driftsansvaret for seks af landets bevægelige broer – Kronprins Frederiks Bro, Næstved Svingbro, Stege Storbro, Hadsundbroen, Aggersundbroen og Vildsundbroen – og derfor gerne vil bidrage til at man færdes sikkert både under og over broen.
Alle spørgsmål er velkomne og kan rettes til mig.

Venlig hilsen
Marianne Bom Hansen
Konsulent
Befæstelser, Bygværker og Målinger
Bygværker

Guldalderen 12
2640 Hedehusene
Telefon +45 7244 3333
Direkte +45 7244 3968
mbh@vd.dk
vejdirektoratet.dk

Med udgangspunkt i bæredygtig udvikling arbejder Vejdirektoratet for, at mennesker og gods kommer nemt og sikkert frem.
Læs om Vejdirektoratets behandling af personoplysninger. ”