Service meddelelse til medlemmer

april 12, 2020 8:39 am

Der er flere medlemmer der har henvendt sig og oplyst, at deres Tallycard ikke virker til servicebygningen. Årsagen til dette er, at tallycardet skal opdateres i Automaten, herefter vil der være adgang til servicebygningen.

Skal du bruge el på vinter pladsen, skal det henstilles til, at du fjerner dit stik efter endt brug fra el standeren, så andre medlemmer har mulighed for også at få el.

Der skal i den forbindelse henvises til bestemmelsen i el-regulativet. Citat:

På vinterpladsen må 230 V AC ledningen kun være tilsluttet båden i kortere perioder for ladning, og når der arbejdes ombord. Afbryd strømmen ved stikkontakten på pladsen!

12 V anlægget ombord udgør også en klar brandrisiko, derfor opnås bedste sikkerhed mod brand på vinterpladsen ved at afbryde 12 V anlægget direkte ved batterierne.

Se el-regulativet her: https://msogm.dk/wp-content/uploads/2015/05/Elregulativ-apr-2009.pdf

Endvidere skal det oplyses, at der er lukket op for adgang til ferskvand på vinter pladsen og på bådebroerne.

Havnechef

Søren Olsen