Orientering vedr. den aktuelle spærring af Limfjordsbroen over Limfjorden

marts 15, 2024 3:41 pm

Vi har fra  COWI A/S modtaget en e-mail med følgende oplysning vedr.spærring af Limfjordsbroen over Limfjorden:

“Orientering til brugere af farvandet omkring Limfjordsbroen over Limfjorden på vegne af Aalborg Kommune.

I forbindelse med den pågående renovering af broklappernes hovedaksler og lejer, så viste det vist sig ved adskillelses- og demonteringsarbejderne, at renoveringsarbejdet var betydeligt mere krævende end forventet. Spærringen er derfor nødsaget forlænget fra søndag d. 17. marts 2024 til søndag d. 24. marts 2024, hvilket tidligere er indmeldt til Søfartsstyrelsen og godkendt. Ændringen fremgår af Søfartsstyrelsens Efterretninger for Søfarende (EFS). Se dette link Nautisk information | sfs.dk (soefartsstyrelsen.dk)

Denne mail er en orientering til brugere, som ikke måtte have opdaget dette.

Det skal nævnes, at der fortsat arbejdes både dag og nat inkl. weekender på at samle og genmontere aksler, lejer og klapmaskineri for at få klapperne tilbage i drift hurtigst muligt.

I dagene op til spærringens ophør vil der blive lavet prøveåbninger for test af klapåbningsteknikken. Åbningstidspunkter og -antal kan ikke oplyses, og kan ikke blive tilrettelagt eller koordineret efter de sejlende.

Brugere opfordres løbende til at holde sig orienteret med EFS vedrørende informationer om spærringen.”