Orientering om NM vedr. etablering af ny flydebro (Bro D)

maj 23, 2023 1:03 pm

Uddrag fra Efterretninger for Søfarende uge 20,2023.


NM-468-23 (P)
Danmark. Limfjorden. Salling Sund. Nykøbing Mors Havn. Anlægsarbejde.
Referencer NM-045-23 – (gentagelse med ny tid).
Detaljer Indtil ultimo maj 2023 forlænges bådebroen ved nævnte position med ca. 50 m i NE-lig retning.
56° 47,523’N – 008° 52,055’E.
Skibsfarten anmodes om at vise hensyn ved passage.
Søkort 109 (INT 1449).
Publikation www.danskehavnelods.dk.
(Morsø Kommune 10. maj 2023. Publiceret 11. maj 2023)

Du kan se aktuelle  navigations advarselser på Søfartsstyrelsens hjemmeside: Nautisk information | sfs.dk (soefartsstyrelsen.dk)