Orientering om navigationsadvarsler.

juli 11, 2021 9:48 am

Du kan finde oplysninger om navigationsadvarsler på Søfartsstyrelsens hjemmeside: https://nautiskinformation.soefartsstyrelsen.dk/index.html#/messages/map

Bemærk pt følgende advarsler i Sallingsund og Kårs Bredning:

NM-478-21  (T)

Danmark. Limfjorden. Jegindø E. Havbrug midlertidigt opankret.

Referencer NM-405-21 (ajourført gentagelse).
Detaljer Indtil videre kan havbrug være opankret indenfor en afstand af 300 m fra nævnte position.

  • 56° 37,896’N – 008° 38,548’E.

Det tilrådes skibsfarten at holde godt klar.

Søkort 108 (INT 1448).
(Blå Biomasse A/S 17. juni 2021. Publiceret 17. juni 2021)

 

NM-164-21  (T)

Danmark. Limfjorden. Sallingsundbroen. Vedligeholdelsesarbejde. Reduceret gennemsejlings bredde.

Detaljer I perioden 22. marts – 30. oktober  2021 udføres vedligeholdelsesarbejde på bropille 2 – 15 på nævnte bro.

  • 56° 44,946’N – 008° 50,908’E, Sallingsundbroen.

Arbejdet udføres fra stilladser der rækker ca. 1,1 m ud fra bropillerne. Ved opsætning og nedtagning af stilladserne benyttes en flåde på 6 x 7 m.

Stilladserne vil være belyst om natten. Dykkere anvendes.

Skibsfarten anmodes om at vise hensyn ved passage.

Søkort 109 (INT 1449).
Publikation www.danskehavnelods.dk.
(SFS 3. marts 2021. Publiceret 5. marts 2021)

 

Local NW

Danmark. Limfjorden. Ørodde E. Dagsømærke forsvundet.

Detaljer Specialafmærkningen på pos. 56° 47,8’N – 008° 53,0’E er forsvundet.
(Publiceret 10. maj 2021)

 

Du kan endvidere abonner på EfS , https://www.soefartsstyrelsen.dk/sikkerhed-til-soes/sejladsinformation/nautisk-information/abonner-paa-efs

Så er du altid orienteret om sejladsforholdende i Danske farvande: