Orientering om navigationsadvarsler

september 23, 2021 7:32 pm

Bemærk pt. følgende advarsler vedr. vanddybde mellem 4 og 2 meterkurve vest for Livø.

#

* NM-746-21 Danmark. Limfjorden. Livø Bredning. Livø W. Grundstødning.

Detaljer Et fartøj med dybgang på 1,8 m har rapporteret en grundstødning på nævnte position. 56° 53,544’N – 009° 03,588’E.

Søkort 109 (INT 1449).

(GST 22. september 2021. Publiceret 22. september 2021)

#

Skæm print Garmin plotter.

Du kan finde oplysninger om navigationsadvarsler på Søfartsstyrelsens hjemmeside: https://nautiskinformation.soefartsstyrelsen.dk/index.html#/messages/map

Du kan endvidere abonner på EfS , https://www.soefartsstyrelsen.dk/sikkerhed-til-soes/sejladsinformation/nautisk-information/abonner-paa-efs

Så er du altid orienteret om sejladsforholdende i Danske farvande