Orientering om navigationsadvarsler

august 18, 2021 3:33 pm

Bemærk pt. følgende advarsler i Sallingsund :

#

* NM-639-21

Danmark. Limfjorden. Sallingsund. Glyngøre Havn. Fyr etableret og tændt.

Referencer NM-561-21 – (udgår).

Detaljer På nævnte position er der etableret og tændt et fyr som anført. 56° 45,879’N – 008° 51,842’E, F.R. Fyrliste nr. 528 Position 56° 45,879’N – 008° 51,842’E

Navn og lokalitet Glyngøre E molens hoved ’

Fyrkarakter F.R

 Flammehøjde 4 m

 Lysevne 4 sm

Udseende 3,8 m høj pæl

Brændetid Hele åre fra solnedgang til solopgang

Søkort 109 (INT 1449), 93 (INT 1044).

Publikation www.danskehavnelods.dk. Dansk Fyrliste, nr. 528.

 (Oi-electric A/S 17. august 2021. Publiceret 17. august 2021

#

Du kan finde oplysninger om navigationsadvarsler på Søfartsstyrelsens hjemmeside: https://nautiskinformation.soefartsstyrelsen.dk/index.html#/messages/map

Du kan endvidere abonner på EfS , https://www.soefartsstyrelsen.dk/sikkerhed-til-soes/sejladsinformation/nautisk-information/abonner-paa-efs

Så er du altid orienteret om sejladsforholdende i Danske farvande.