Optagning af både

oktober 18, 2020 7:49 am

Kære bådejer !!

Morsø sejlklub og Marina er selvfølgelig dig behjælpelig med at tage din båd op og sætte den i vandet igen — men det er altid bådejerens ansvar!

Aftal dag/tid med Villy – helst flere dage før på tlf. 23 33 96 15

Skaf 2 medhjælpere udover dig selv som ejer. Klubben skaffer hjælp, men ikke til arbejdet på båden—kun op og i vandet samt kørsel til og fra vinterpladsen.

Klubben sørger for, at stativet køres frem, men du skal selv montere/afmontere tilbehøret. Læg mærke til, hvad du bruger (tag et foto), så du selv kan finde det frem og igen afmontere det. Af- og tilrigning står du selv for, men der kan sikket fås både hjælp og vejledning.

Bådejeren bør vide, hvor løftestropperne skal placeres, og det er en god ide, at fotografere det første gang, båden løftes. Er man usikker, eller man ikke har gennemgået klubbens krankursus, er der hjælp at få på havnen.

Kranen må kun betjenes af personer, der har gennemgået klubbens kursus.

Hvis båden skal stå med mast, skal sejl, bom og agterstag være afmonteret, når kranen benyttes.

Båden rengøres i bunden inden, den køres på vinterpladsen. Efterfølgende fejes pladsen ved kranen, og affaldet skovles i containeren.

Det er dit ansvar og din bådforsikring, der skal dække e.v.t skader på din båd.

Sluttelig skal det gøres opmærksom på, at alt arbejde på havnen med kørsel af bådstativer mv.  foregår på  frivillig basis.

Der henvises desuden til dette link vedr. brug af bådkran: https://msogm.dk/havnen/kraner/

 

 

Med venlig hilsen

Traktor & Transportudvalget og

Bestyrelsen