Oplevelses og Søsportscentret.

april 10, 2022 8:07 am

Kære medlemmer i Morsø Sejlklub og Marina.

I den nærmeste fremtid vil I, i pressen kunne læse om, at Morsø Sejlklub og Marina går med i et samarbejde om Oplevelses- og søsportscentret. Det kræver en forklaring fra bestyrelsen.

Vi har været i dialog med kommunen for at få opbakning til vores planer om en renovering /nybygning af vores klubhus. I den forbindelse fornemmede vi nye signaler vedrørende oplevelses-og søsportscentret, som vi kunne se positive perspektiver i for klubben. Der er ikke tale om, at klubben på nogen måde skal involveres i finansieringen eller den økonomiske drift af centret. Der er tale om et samarbejde om den praktiske sejlsports del. Søsportscentret vil lave vandaktiviteter for børn og unge, og ideen er så, at Sejlklubben skal stille med instruktører og evt. materiel, når vandaktiviteterne handler om sejlsport. De børn og unge som får interesse for sejlads skal så fortsætte deres karriere i Sejlklubben, som er under Danmarks Idrætsforbund og Dansk Sejlunion.

Bestyrelsen ser mange spændende perspektiver for at udvikle vores klub ved at være med i dette samarbejde. Oplevelses- og søsportscentrets faciliteter vil udover det nævnte, også kunne benyttes af sejlklubbens medlemmer. Sejlklubben er ikke involveret i beslutning om placering af centret eller andre dispositioner om arkitektur o. lign.

Bestyrelsen