Opdatering vedr. coronasituationen

maj 14, 2020 10:29 am

Kulturministeriet, DIF og DGI har her til aften udsendt reviderede retningslinjer for udendørs idræt.

Der er tale om meget omfattende revision, hvilket skal ses i lyset af, mange flere idrætter nu har fået grønt lys til at påbegynde aktiviteter.

På en del områder er der også tale om ændringer, som muliggør yderligere opblødninger af retningslinjerne for sejlklubber og sejlere. Vi har her til aften opdateret vores hjemmesides information for sejlklubber og for den enkelte sejler, og der pågår opdatering vedr. sejlerskoler, prøver og kapsejlads. Vi beder om tålmodighed med det omfattende opdateringsarbejde. Der kan også i det kommende døgn ske justeringer i takt med, at vi bliver opmærksomme på fejl eller usikkerheder.

For sejlklubberne er de væsentligste ændringer, at:

  • Klubhusene kan nu åbnes for administrative formål (men ikke for sociale aktiviteter). Hvis klubhuset rummer en offentlig restaurant eller café, kan denne åbne i overensstemmelse med øvrige restauranter og caféer den 18. maj, hvis kommunen/bygningsejeren tillader dette
  • Toiletter kan åbnes, men der skal gøres grundigt og hyppigt rent. Bade- og omklædningsrum skal forblive lukkede
  • Retningslinjer for antal sejlere i bådene er ændret. Det overlades nu helt til klubberne og sejlerne selv at vurdere, hvordan Sundhedsstyrelsens anbefaling om at holder mindst 1 meters afstand (2 meter for aktiviteter i bevægelse eller ved fysisk anstrengelse) kan overholdes
  • Aktiviteter for uerfarne sejlere kan påbegyndes

Der er desværre ikke nogen ændring i forhold til forsamlingsforbuddet. Der er kommet fortolkninger fra myndighederne og DIF i forhold til inddeling af træningsanlæg og -baner. Forbuddet er formuleret som et generelt ”forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet.” Hvis sejlklubber på trods af dette ønsker at gennemføre kapsejladser, så anbefales det at være særdeles omhyggelige med inddeling af deltagerne i tydeligt selvstændige grupper, så der ikke er tvivl om, at der ikke er samlet mere end 10 personer. Dansk Sejlunion vurderer, at dette kan håndteres ved at betragte den enkelte start som en sådan gruppe. Det er i sidste ende det lokale politi, som afgør, om de betragter forbuddet som overtrådt. Vi opdaterer den særlige side om kapsejlads i overensstemmelse med dette.

Vi ønsker klubber god fornøjelse med disse nye muligheder for sejlsporten i en fortsat meget usædvanlig situation.

Med venlig hilsen

Christian Lerche 
Direktør
Dansk Sejluniont (+45) 88207001
m (+45) 51557494
christian@sejlsport.dk