Opdateret havneplan

marts 1, 2021 7:02 pm

Havneplanen er opdateret. Se her:Havneplan

Opdateringen vedr. EFG-bro.

Ved ønske om pladsskifte skal du rette henvendelse til Havnechef Søren Olsen, tlf. 21 206260, e-mail:havnechef@mail.dk

Havnechef

Søren Olsen