Onsdagssejladser Morsø Sejlklub og Marina og Glyngøre Sejlklub

april 27, 2020 3:21 pm

Ud fra Dansk sejlunions seneste opdatering fremgår følgende:

  • Sejlads, træning eller undervisning for erfarne sejlere i Optimistjoller, andre enmandsjoller, SUP, windsurfere samt tomandsjoller (med fast makker) og kølbåde med to personer (med fast makker) eller familier
  • Mini-konkurrencer i klubregi for små grupper af joller, windsurfere eller kølbåde (1-2 personer eller familier). Hvis flere ønsker at deltage, kræver det planlægning, gruppeopdeling, forskudt afgang/ankomst fra/til havn etc.
  • Prøver i fx speedbåd eller duelighed for én elev plus censor ad gangen. (Vi udsender anbefalinger til landets censorer om særlige forholdsregler).

Ud fra dette vurderer vi i kapsejladsudvalget, at vi kan opstarte onsdagssejladserne d. 6/5 med visse ændringer:

Vi starter med en selvstændig træningsserie, som ikke tæller med i det samlede resultat. Disse træningssejladser fortsætter indtil vi modtager nye udmeldinger fra DS om, at der lempes i forbeholdene for sejlads. Da klubhuset stadig vil være lukket, vil der ikke være efterfølgende forplejning og præmie-/lodtræknings-vin. Banevalg og vindstyrke kommunikeres over VHF (kanal 71). Der vil ikke være noget mandskab i land til start og måltagning. De enkelte både kan finde starttider på klubbernes hjemmesider. Målrækkefølgen hjælper vi hinanden med. Hver skipper/ mandskab skal orientere sig på DS´s hjemmeside vedr. forholdsreglerne og anbefalinger ifm. corona situationen.

Vi opfordrer skipperne til at sende mailadr. til Frank (frank.soerensen@me.com) så vi hurtigt kan kommunikere ændringer ud. Finn har mail adr. fra Glyngøre.

Fur-Livø Rundt er planlagt til lørdag d. 16/5. Yderligere information følger.

Kapsejladsudvalget

Glyngøre sejlklub og Morsø Sejlklub & Marina