Nye gennemsejlingstider ved Vildsundbroen og Aggersundbroen.

maj 1, 2023 6:30 pm

Vi har til information modtaget en mail fra Vejdirektoratet med følgende tekst og vedhæftet denne pdf fil: Nye gennemsejlingstider A4

“Kære sejlklubber langs Limfjorden

Første september 2022 fik Vilsundbroen og Aggersundbroen nye broreglementer. Det ved mange af jer sikkert allerede, ligesom I nok også ved, at de primære forandringer vedrører gennemsejling for lystsejlere. Nu hvor der kommer flere skibe i vandet igen, vil vi gerne minde om, at fælles gennemsejling for lystsejlere nu finder sted klokken kvarter over hel. I weekender samt ugerne 27 til og med 31 vil der også være åbninger kvarter i hel. Vedhæftet finder I en plakat, der kan minde jeres medlemmer om disse ændringer. Også denne plakat er vedhæftet i to formater, så I har mulighed for at vælge det, der er bedst plads til hos jer.

Broreglementet af 01.09.2023 kan findes i sin helhed her for Vilsundbroen og her for Aggersundbroen. De indeholder også indførsel af spærretider for lystsejlere morgen og eftermiddag, når vejtrafikken er mest intens – og dermed altså kun på hverdage, uden for juli måned. Som altid gælder det, at fritidsfartøjer til enhver tid kan forlange en broåbning, hvis det er nødvendigt af hensyn til sejladssikkerheden ligesom brovagten stadig kan gennemføre gennemsejling for lystsejlere uden for de faste tider, så længe det sker under hensyn til trafikafviklingen på broen.

 

Venlig hilsen
Marianne Bom Hansen
Konsulent
Befæstelser, Bygværker og Målinger
Bygværker
Guldalderen 12
2640 Hedehusene
Telefon +45 7244 3333
Direkte +45 7244 3968
mbh@vd.dk
vejdirektoratet.dk

 

Med udgangspunkt i bæredygtig udvikling arbejder Vejdirektoratet for, at mennesker og gods kommer nemt og sikkert frem.

Læs om Vejdirektoratets behandling af personoplysninger.