Nye corona-begrænsninger-Information fra Dansk Sejlunion

september 19, 2020 3:45 pm

Statsminister Mette Frederiksen har i dag igen afholdt pressemøde og meddelt, at regeringen og myndighederne har indført skærpede restriktioner for at undgå spredning af corona-virus. Statsministerens udmelding betyder kort fortalt, at

  • De restriktioner, der de seneste uger har været gældende i København og omegn, bredes nu ud til hele landet og at de nuværende retningslinjer for idrætten fortsat er gældende – dog sænkes forsamlingsforbuddet fra 100 til 50 i hele landet. Disse begrænsninger gælder pt. indtil den 4. oktober 2020. Den samlede udmelding fra myndighederne kan I læse her.
  • Det anbefales desuden tydeligt, at alle sociale aktiviteter i fritidstilbud aflyses. Dette opfordrer DIF kraftigt til, at både forbund og foreninger følger.
  • I klubhuse, hvor der drives café, restauration mv., skal man overholde de branchespecifikke retningslinjer. Det betyder, at man i klubhusenes cafeer og restauranter skal bære mundbind, når man er ståede, fx står i kø ved kassen eller går på toilettet. Samtidig gælder kravet om, at man skal lukke senest klokken 22.

Fra Dansk Sejlunions side opfordrer vi klubber og klasser til at følge de nye regler og anbefalinger. Særlig opmærksomhed skal der være om opstramningen af forsamlingsforbuddet, der kan medføre bøder for både arrangører og deltagere. Man skal sikre, at der aldrig er mere end 50 samlet på samme sted og samtidigt. Man må gerne tidsopdele stævner, og hvis det er over store geografiske arealer (fx distancesejladser), må man stadig være op til 500 deltagere. Vi anbefaler fortsat at rådføre sig med vores kapsejladsansvarlige Mikael Jeremiassen, hvis man påtænker at udnytte muligheden for at have flere end 50 personer samlet til kapsejlads.

Vi har opdateret informationen på hjemmesiden på det grundlag, vi har nu. Der foreligger endnu ikke nye retningslinjer fra kulturministeriet eller DIF. Når de kommer, vil de blive indarbejdet på hjemmesiden.

DIF har i øvrigt oplyst, at man fortsat over for Regering og myndigheder arbejder for at opnå mere lempelige vilkår for idrætten. Fra Dansk Sejlunions side har vi utrætteligt, klart og tydeligt markeret, at sejlsport må være noget af det mest fornuftige at foretage sig i denne tid, så der bør gælde andre grænser for aktiviteter på vandet. Politikerne har desværre ad flere omgange udsat drøftelserne med DIF om lempelser.

 

Med venlig hilsen

Christian Lerche

 

Christian Lerche
Direktør
Dansk Sejluniont (+45) 88207001
m (+45) 51557494
christian@sejlsport.dk

NYHEDSBREVE – få viden, guides og inspiration 4-6 gange årligt. Tilmeld dig på nyhedsbreve.sejlsport.dk