Navigation/Duelighedsbevis

december 20, 2020 7:21 pm

På grund af for få tilmeldinger har vi udsat opstart af hold til duelighedsbevis med opstart 12. januar 2021.

Benyt vinter og foråret til tage et duelighedsbevis. Det vil b.la.  gøre dig kvalificeret til at leve op til skipper ansvar i forhold til sikkerhed til søs.

Kurset tilbydes alle der ønsker at tage duelighedsbevis i sejlads med fritidsbåde. Du behøver ikke at være medlem af Morsø Sejlklub & Marina.

Navigatorisk uddannelse giver ret til at føre fritidsbåde op til 15 meter. Duelighedsbevis giver også ret til at føre speed-båd.

På kurset gennemgås:

  • Jordens inddeling, søkortets opbygning, misvisning, deviation, styrede – sejlede og beholdende kurser, sejlede- og beholdende farter, afdrift for vind og strøm.
  • Internationale søvejsregler gennemgås, hvor eleverne bl.a. lærer om nødsignaler, lanterneføringer og vigeregler til søs.
  • Der gennemgås sikkerhed til søs.
  • Desuden gennemgås godt sømandskab i forbindelse med brug af sit fartøj.
  • Flere ting vedr. havmiljø, gennemgås, hvilket er en del af kravet vedr. uddannelsen.
  • Eleverne har mulighed for at lære at sejle en sejl eller motorbåd inden der aflægges praktisk prøve.

Efter endt kursus kan eleverne gå op til eksamen med censor bemyndiget af Søfartsstyrelsen, i den teoretiske del og den praktiske del.

Efter bestået teoretisk og praktisk del, udstedes der et “Duelighedsbevis” af Søfartsstyrelsen.

Der kan forventes en del hjemmearbejde. 

Pris for kurset: 2000,-kr.

Der må påregnes udgifter til bøger, og søkort med mere ca. kr. 1400,00 samt prøvegebyr.

Kurset starter 12. januar 2021 kl. 19.00, og består af 19 lektioner fordelt hen over vinterhalvåret 2020/2021. Se :Kursusdage Duelighedsbevis vinter -forår 2021

 

Tilmelding til Hans Peter Kokholm, tlf. 29670320, e-mail: kokholm49@gmail.com

På grund af COVID19 er max antal elever 8.

Du kan finde yderligere oplysninger om duelighedsbevis og prøvekrav mv. på hjemmesiden: Dansk Sejlunion

Har du evt. spørgsmål kan du kontakte Hans Peter Kokholm, tlf. 29670320.

Uddannelsesudvalget

Morsø Sejlklub & Marina