Kursus i førstehjælp ombord.

marts 11, 2022 10:21 am

Kurserne i førstehjælp om bord lørdag 12 og 13. marts 2022 er aflyst pga. for få deltager.

Der vil i efteråret 2022 blive tilbudt et kursus i brug af hjertestarter og førstehjælp om bord.