Klubhus byggeri – orientering til medlemmerne.

februar 21, 2021 3:27 pm

Hvordan går det med planerne, hvordan ser projektet ud, hvor langt er vi? Spørgsmålene er mange og under normale forhold havde vi været klar med en orienteringsaften til jer medlemmer. Det er på den baggrund, vi i det følgende vil give jer en skriftlig orientering om planerne. Byggeudvalget er sammen med arkitekten nået frem til et forslag, som omfatter en plantegning af et nyt klubhus i to etager, facade og situationsplan. Endvidere er der udarbejdet visualiseringer samt et budget. Dette var målet i første omgang, idet materialet vil kunne bruges til fondssøgning, dialog med kommunen mm.

Beskrivelse af bygningen:

Bruttoarealer: Stueplan 263m2, 1. sal 109m2, Overdækkede arealer 48m2, Tagterrasse 32m2.

Bemærkninger til planerne:

Udover at klubhuset skal være ramme om et inspirerende og godt klubliv, har det været vigtigt for os at forbedre forholdene for gæstesejlere/autocampere. F.eks. med et familiebaderum og bedre køkkenfaciliteter i direkte forbindelse med servicebygningen. Klubhusets eget køkken er optimeret både mht. areal og funktion. Fællesrummet har loft til kip, en mere kvadratisk form og åben adgang til køkkenet. Depotrum til f.eks. ekstra stole borde. Fra fællesrummet er der direkte adgang til 2 overdækkede terrasser med udekøkkener.

Tagetage: En væsentlig begrundelse for denne del af planen er, at klubhuset skal kunne rumme flere aktiviteter på samme tid. Undervisning og møder vil kunne afvikles uden at klubhuset blokeres for medlemmer og gæster. Depotrummet er ikke tænkt ibrugtaget fra start, men er forberedt til at kunne inddrages, hvis behovet opstår. Der vil være direkte udgang til 32m2 stor tagteresse. Denne terrasse vil også kunne tilgåes fra en udvendig trappe

 

FACADER-MATERALER

Træbeklædning – ikke overfladebehandlet. Type som Moelven Thermowood.

Termowood er varmebehandlet, vedligeholdelsesfrit træ. Farven er træets egen, lys gyldenbrun, som med tiden gråner.

Glasværn ved terrasse.

Tag: Stålpladetag, farvet. Type som Nordic Klikfals greencoat.

Visualiseringer

Økonomi og det videre arbejde

Vi har følgende budget/overslag som udgangspunkt. Vi forventer, at en stor del af momsen kan fratrækkes.

Overslag – priser eks. Moms (rev. 24.08.20).

Areal m2                                                    Pris/m2                                                      Pris

Nedrivning                                   253                                                     900                                             227.700

 

Stueplan                                       236                                                14.600                                          3.445.600

Tagetage                                        56                                                12.600                                             705.600

Overdækket areal                          44                                                  2.000                                               88.000

Belægninger, udearealer             200                                                     400                                               80.000

Sum                                                                                                                                                         4.546.900

Tekniske omkostninger 15%                                                                                                                       682.035

I alt                                                                                                                                                           5.228.935

Beløb inkl. Moms                                                                                                                                     6.536.169

Løst inventar ikke medregnet.

Vores Bank, Spar Nord er positive overfor projektet. Vi har kontakt til kommunen for at få deres opbakning og få klarhed over deres planer med et oplevelses- og søsportscenter. Tilbage står det store arbejde med fondssøgning, og det er den fase, vi er i nu.

Byggeudvalget