Kære medlem af Morsø Sejlklub og Marina.

oktober 21, 2020 7:53 pm

Selv om vi kun er tre fjerdedele inde i 2020 kan vi allerede nu konstatere, at vi økonomisk går ud af året med et meget positivt resultat.

Dette resultat er hovedsageligt skabt ved frivilligt arbejdskraft. På grund af coronasituationen må vi desværre aflyse årets takkefest til alle de frivillige.

Bestyrelsen ønsker hermed at takke alle vore frivillige, der i årets løb har ydet et kæmpestort arbejde for, at klubbens medlemmer kan bruge området og alle klubbens faciliteter uden at skulle betale en timeløn til ansatte medarbejdere.

Netop i år har de frivillige ydet en særlig indsats, da vi har haft rekord i antallet af gæster i havnen, som er blevet serviceret af klubbens medlemmer. Noget som er blevet værdsat af mange.

Imidlertid kan vi jo godt se på vores medlemmers alder, at nogle af de ”trofaste arbejdsheste” ikke for altid kan fortsætte med arbejdet. Derfor er det vigtigt, at der er nye kræfter der tager over.

Bestyrelsen opfordrer alle arbejdsduelige medlemmer til at komme på banen og melde sig til opgaver. Det kan være vedligehold af klubhus, udemøbler, haveanlæg, broer, traktorkørsel, havnevagter i sommerperioden, sejlerskole, handicapsejlads  samt  meget andet arbejde, som vi selv kan udføre.

Ud over at spare fremmed arbejdskraft, og dermed styrke økonomien til gavn for os alle, giver arbejdsopgaverne et fint sammenhold med mange hyggelige timer med klubkammerater.

Derfor: Meld dig til at være på et arbejdshold. Vi har brug for dig. Evt. henvendelse til havnechef Søren Olsen.

Vi ses til arbejdsdag på lørdag.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen