Information om workshop- aftenen d. 24. januar 2019

februar 18, 2019 9:14 am

Ombygning af klubhuset.

Efter velkomst til de mange fremmødte og oplæg om klubudvikling ved Lars, fortalte Jørgen D sammen med arkitekt Laura Mazanti om det hidtidige forløb og de overvejelser, bestyrelsen har gjort sig undervejs.

Udgangspunktet er, at vi har et ældre klubhus, som vi synes trænger til en almen modernisering. Huset trænger til en renovering m.h.t. tag, fuger, vinduer og energiforbrug, især det sidste punkt er aktuelt i vinterhalvåret.  Desuden mener vi, at vi mangler et møde/kursuslokale. Det er vigtigt, at klubhuset kan fungere som samlingspunkt, et klubhus er i ordens bedste betydning, de rammer hvori klubbens liv skal udfolde sig til glæde og gavn for medlemmerne. Klubhuset må gerne fremtræde som et spændende sted, som kan tiltrække nye medlemmer og gæstesejlere til havnen i den mere og mere skarpe konkurrence, vi oplever fra nabohavne og andre søsportsklubber.

Vi har en unik beliggenhed, så udearealerne med overdækkede terrasser skulle selvfølgelig også prioriteres. Vi har haft møde med vores pengeinstitut, og det er vores indtryk, at vi vil blive modtaget positivt, hvis vi vender tilbage for at drøfte en evt. finansiering af et projekt.

Derefter blev div planer og konkrete ideer gennemgået. Samarbejdet med arkitekt Laura Mazanti havde givet mange nye input.

Efter dette oplæg satte arkitekten workshoppen i gang. Medlemmerne grupperede sig omkring bordene og blev bedt om at kommentere og diskutere de gennemgåede forslag. Kvaliteter og kritikpunkter noteredes i en enkelt sætning på gule og blå post-it-sedler. Under denne fase kunne nye ideer også fremkomme. Grupperne blev bedt om at fremlægge resultaterne for de øvrige grupper.

For bestyrelsen var det vigtigt at få et input til det videre arbejde. Det var ikke meningen, at der skulle tages stilling til en konkret løsning. Der kom mange spændende betragtninger i spil. I det følgende nævnes i tilfældig rækkefølge nogle få af de indtryk, som bestyrelsen sad tilbage med.

Enighed om at der skal gøres noget ved klubhuset – Flere foreslog en løsning, hvor det gamle klubhus nedrives og man opfører et nyt – Grejrum inddrages, foldedør – grej i bådhus –   Ferielejligheder over klubhuset –   Terrasse i gavl, overdækket. Generelt ønskede man overslag over ombygning/renovering og nybygning.

Bestyrelsen takker mange gange for, at man tog positivt og engageret imod opfordringen, og at så mange mødte op. Efter generalforsamlingen vil bestyrelsen drøfte den videre vej frem.

Ref. Jørgen Dahlgren