Hjælp til vedligeholdelse af løbebroer og flydebroer m.v.

april 19, 2023 11:05 am

Der er en del vedligeholdelsesarbejder i forbindelse med drift af vores marina.  Derfor har bestyrelsen besluttet, at vi opretter et hold der har lyst til at hjælpe til.

Har du lyst til at være med, så tilmeld dig til Lars Østergaard på e-mail: post@msogm.dk eller tlf. nr. 29 867526

Vi afholder et informationsmøde torsdag d. 27. april kl. 19:00 i klubhuset

På mødet vil havnechefen Søren Olsen gennemgå de opgaver   vi skal have løst m.v., og hvordan vi organiserer opgaverne fremadrettet.

Havnechef Søren Olsen & Formand Lars Østergaard