GODT NYTÅR

december 31, 2023 2:57 pm

2023 er ved at nå sin ende – og vi anduver et nyt år 2024 for fulde sejl!!!.
Et tilbageblik i logbogen for Morsø Sejlklub og Marinas sejlads i 2023 kan der b.la nævnes :
Udskiftning føre liner mellem flydebroer og pæle, opsætning af nye redningsmateriel, udskiftning af rådne blanker i løbebroer og etablering af varmt vand og nye håndvaske og toiletter i klubhuset.
Kapsejladsudvalget stod i år for at afvikle Fjordfræseren 2023 og fik i den anledning  stor ros  fra   alle besætningsmedlemmer på de deltagerne kapsejladsbåde.  Derudover arrangerende kapsejladsudvalget måneskinstur (natsejlads ) i august, hvor  både sejlbåde og motorbåde kunne deltage, samt i samarbejde med Glyngøre Sejlklub afvikling af  onsdags sejladser mv.
Der var også medlemmer der hjalp til med serveringen i teltet under Limfjorden rundt for gamle træskibe.
Skipperne på   S/Y  XX MARTHA  og S/Y FERMATEN lagde  båd til og var kyndige instruktører  for 7 eleverne på sejlerskolen.  Alle 7 elever gennemførte og fik et kursus bevis for gennemført kursus i praktisk sejlads med sejl og motor (del I). Det ser ud til at voksensejlerskolen er en stor succes.
Vi har også atter kunnet starte et hold op til Duelighedsbevis. Dejligt vi kan bidrage med dette tilbud i lokalområdet, så bådejere og andre med interesse for sejlads kan få en god teoretisk viden om navigation, søvejsregler og sikkerhed til søs.
Der også kommaet mange nye bådejere og medlemmer i vores Sejlklub & Marina 2023. Vi håber de føler sig velkommen i vores sejlklub og marina. Der skal her på falderebet af 2023 lyde et rigtig hjertelig velkommen til nye medlemmer.
Der har været et lille fald på i antallet gæstesejlere og autocamper i 2023 i forhold til 2022. Det var forventelig, da hoved sæsonen i juli måned ikke det bedste, vejrmæssigt.
Vi går ud af 2023 økonomisk velfunderet.  Det skydes i særdeleshed medlemmernes frivillige indsats. Medlemmernes frivillige arbejdsbidrag, er af stor økonomisk værdi.
Det nye år vil byde på mange udfordringer for bestyrelsen med hensyn til at drifte vores marina.
Bestyrelsen arbejder og bestræber sig målrettet på, at gøre vores marina og klub attraktiv for nye fritidssejlere, og gæstesejlere, samt autocampere.  Desuden bestræber bestyrelsen sig på, at skabe gode rammer for udvikling af sejlsport, klubliv og tilbud om foredrag, special kurser, duelighedsbevis og sejlerskole mv.
Uden medlemmernes opbakning og nyttige frivillige indsats med driften af vores Marina og Klub, kan dette ikke lykkes. Derfor en særlig stor tak fra bestyrelsen til alle medlemmer der i 2023 hjalp til med at drive vores Marina og klub.
Sluttelig vil jeg på bestyrelsens vegne ønske medlemmer, gæstesejlere, sponsorer samt samarbejdspartnere godt nyt år og god vind i sejler sæsonen 2024.
Med sejler hilsner
Lars Østergaard
Formand