Glædelig Jul.

december 23, 2022 4:48 pm

Bestyrelsen for Morsø Sejlklub og Marina ønsker alle medlemmer, gæstesejlere og samarbejdspartnere en rigtig Glædelig Jul.

På bestyrelses vegne

Lars Østergaard

Formand