Generalforsamling i Morsø Sejlklub og Marina.

januar 31, 2024 9:42 pm

Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag d. 29. februar 2024 kl. 19.00 i klubhuset.

Dagsorden.

 1. Valg af dirigent.
 1. Bestyrelsens beretning.
 1. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet 2023. Regnskabet kan ses på klubbens hjemmeside og i klubhuset fra d. 20. februar 2024.
 1. Fremlæggelse og godkendelse af drifts-og kapitalbudget for 2024, herunder kontingent og værdiansættelse af andelsbeviser for indeværende år samt første kvartal i det efterfølgende år.
 1. Indkomne forslag. Se bilag: https://msogm.dk/forslag-til-behandling-paa-generalforsamlingen/
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er:
 • Søren Olsen
 • Keld Toft
 • Denis Møller
 • 2 suppleanter.
 1. Valg af 2 interne revisorer og en ekstern revisor.
 1. Eventuelt. 

Adgangsbillet og fuldmagter, samt printvenlig version af denne indkaldelse kan downloades ved klikke på dette link: Generalforsamling i Morsø Sejlklub og Marina. 

Desuden kan disse også afhentes i klubhuset.

Stemmeret ved generalforsamlingen har alle medlemmer, der har betalt kontingent senest 3 måneder før generalforsamlingen.

Bestyrelsen