Generalforsamling i Morsø Sejlklub og Marina.

januar 22, 2023 7:14 pm

Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag d. 23. februar 2023 kl. 19.00 i klubhuset.

Dagsorden.

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet 2022.Regnskabet kan ses på klubbens hjemmeside og i klubhuset fra d. 14. februar 2023.
4. Fremlæggelse og godkendelse af drifts-og kapitalbudget for 2023, herunder kontingent og værdiansættelse af andelsbeviser for indeværende år samt første kvartal i det efterfølgende år.
5. Indkomne forslag. Der er ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen 2023.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er:
a. Lars Østergaard.
b. Jørgen Dahlgren.
c. Sven Thor Larsen
d. Dirk Damsgaard
e. 2 suppleanter: Lejf Petersen og Michael Jensen
7. Valg af 2 interne revisorer og en ekstern revisor.
8. Eventuelt.

Adgangsbillet og fuldmagter, samt printvenlig version af denne indkaldelse kan downloades ved klikke på dette link: Generalforsamlinger . Desuden kan disse også afhentes i klubhuset.

Stemmeret ved generalforsamlingen har alle medlemmer, der har betalt kontingent senest 3 måneder før generalforsamlingen.

 

Bestyrelse