Generalforsamling i Morsø Sejlklub og Marina.

februar 4, 2022 9:56 am

Der indkaldes til ordinær generalforsamling torsdag d. 24. februar 2022 kl. 19.00 i Bankohallen, Ringvej 55, Nykøbing Mors.

Dagsorden.

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskabet 2021.Regnskabet kan ses på klubbens hjemmeside https://msogm.dk/morsoe-sejlklub/generalforsamlinger/ , og i klubhuset  fra d. 15. februar 2022.
  1. Fremlæggelse og godkendelse af drifts-og kapitalbudget for 2022. Herunder kontingent og driftsbidrag.
  1. Indkomne forslag. Der er indkommet følgende forslag til behandling på  generalforsamlingen 2022:

Forslag 1 Ikke fritager medlemmer for driftsbidrag når bådplads ikke benyttes 1 år

Forslag 2 Brugs-og benyttelsesaftale for bådhusene og vinterpladsen

Forslag 3 Prisliste 2022

Forslag 4 Nyt klubhus eller renovering

      6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. På valg er:

a. Kirsten Christensen.

b. Søren Olsen.

c. Benny Nielsen

      2 suppleanter:

d. Keld Toft

e. Lejf Petersen.

     7. Valg af 2 interne revisorer:

     a. Kurt Jensen

     b. Finn Balch.

     8. Valg af ekstern revisor.

    a. Revision Limfjord.

     9. Nedsættelse af div. udvalg.

10. Eventuelt

KUN FOR MEDLEMMER.

ADGANGSBILLET /FULDMAGT KAN FINDES PÅ HJEMMESIDEN : https://msogm.dk/morsoe-sejlklub/generalforsamlinger/ OG I KLUBHUSET.

Indkaldelse i pdf. Klik her:Indkaldelse til generalforsamling 2022

 

Bestyrelsen