Det ku’ blive ”Havnens Værkstedslaug” ?

februar 27, 2023 5:03 pm

Vi vil gerne dele ideen om et træ/metal værksted i et defineret område på ca. 75 m2 i havnens pakhusbygning i Nykøbing for frivillige (seniorer) med en maritim eller håndværksmæssig baggrund.

Vi søger en tilkendegivelse for behovet og interessen ?

Vi har hentet inspirationen til et ”være-ksted” hos Nordvestjysk Fjordkultur, Struer http://www.nordvestjyskfjordkultur.dk/www.. Vi har opbakning fra Frivillighedscentret og Chef for center for teknisk drift Niels Pedersen. Morsø Kommune viser interesse, idet stedet vil modsvare ønsker om tilknytning til havnens øvrige aktiviteter. Før kommunen vil gå dybere i de formelle krav til en kommunal bygning (brand, støj, støv m.m.) ønsker de vist en forhåndsinteresse fra brugerne, der kan vise en reel interesse for stedet.

Lagerbygningen på havnen har en størrelse, og en atmosfære samt fysiske muligheder der tiltaler os. Her er optimal tilgang, porte og dermed evt. også plads til en båd under tag. Udfordringen er at gå fra idé til virkelighed !

Vi ønsker at bevare det visuelle udtryk og det unikke miljø på havnen. Fra en mindre fiskerihavn er det i dag.udgangspunktet for skaldyrsfiskeri og bør også fremadrettet være et sted hvor man kan opleve både industri, fiskeri og fastholde det maritime udtryk for Nykøbing og havnen – herunder håndværk og bådbyggeri. Havnen har gennem 200 år været omdrejningspunkt for skibsfart, for skibsbyggeri og værft og anløbes forsat i dag af mere end 50 større coastere årligt.

Konkret ønsker vi at etablere et interessefællesskab (værksted/samlingssted) for de håndværkere / seniorer / tidligere skibsværftsmedarbejdere / muslingefiskere / søfolk og andre med det maritime som interesse. Og – gennem deltagelse i og deling af maritim viden, og af den håndværksmæssige kunnen i form af værkstedsaktiviteter, at skabe en fortsat tilknytning til havnen og det kulturelle liv omkring havnen.

Dette interessefællesskab skal kunne mødes under samme tag og udvikle et socialt fællesskab, som foruden det håndværksmæssige fremfor alt skal skabe den fortsatte tilknytning til havnen og det kulturelle liv omkring fjorden, i et samarbejde med Morsø Kommune. Stedet skal samtidig skabe bro til Træskibssejladsen, Skaldyrsfestivalen, til Kulturmødet og til øvrige institutioner (Oplevelsescentret) og foreninger (sejlklubben m.fl.)

Send din uforpligtende holdning til ideen og evt. interesse på mail adressen / tlf. nr : Kurt Olesen, Mågevej 38,7900  Nykøbing Mors. Tlf.: 25 85 20 29 .E-mail:  agent@mail-online.dk