Demonstration af nødraketter og Sejl Sikkert Alarm App.

januar 8, 2020 11:09 am

Torsdag d. 6. februar 2020 kl. 19:00 kommer Sejl Sikkert Instruktør Jørgen Christiansen, og demonstrerer brug af nødraketter (pyroteknik) og brug af Sejl Sikkert Alarm App.

Du kan finde oplysninger om nævnte emner på følgende link:

http://www.soesport.dk/Sider/Kommunikation%20og%20navigation/Pyroteknik-og-signalflag.aspx

https://www.respektforvand.dk/paa-havet/en-sikker-tur-paa-havet/sejlsikkert-app

Alle er velkommen til at deltage.

 

Sejl sikkert ambassadør Dirk Damsgaard & Lars Østergaard